Terningkast seks til Ifs Barneforsikring!

Ifs Super barneforsikring er kåres til best i test hos Smarte Penger.

Jente i gul regnfrakk

If Super barneforsikring er best i test i årets barneforsikringstest hos Smarte Penger, og får topp karakter.

If jobber hver eneste dag for å kunne tilby de beste forsikringsproduktene på markedet. Da er det lov til å bli ekstra stolte av anerkjennelse som dette.

Beregn pris og les mer om vår barneforsikring

– Skiller seg fra konkurrentene

Smarte penger legger blant annet vekt på at Ifs barneforsikring skiller seg fra konkurrentene ved å gi dobbel erstatning ved invaliditetsgrad over 50 prosent, samt ha den høyeste uførekapitalen som kommer til utbetaling ved 40 prosent varig uføregrad.

Les hvorfor du bør velge en forsikring som også dekker medisinsk invaliditet under 50 prosent

Smarte Penger trekker også frem If sin dekning når det gjelder dagpenger ved langvarig sykdom. Denne gir ikke bare hjelp dersom barnet får behandling på sykehus, men også ved behandling hjemme. I praksis kan kunden få en hjelpestønad i seks år, mot fem år som er vanlig under dekningen utvidet hjelpestønad.

Ifs Super barneforsiking får også skryt for innføring av regulering på uførepensjonen, som ble lansert i april 2021. Den vil reguleres med to prosent fra år til år.

Les hele testen her

Produktspesialist i If, Marit Reinertsen Sandven.
If sin Super barneforsikring kåret til best i test. Produktspesialist i If, Marit Reinertsen Sandven.

Gir best forsikringsdekning der det trengs

Produktspesialist for barneforsikring i If, Marit Reinertsen Sandven, forteller om et kontinuerlig arbeid med å kunne tilby en så riktig forsikringsdekning som mulig.

– Vår Super barneforsikring er best i test fordi vi hjelper familien på kort sikt og barnet på lang sikt. Vi hjelper til ved både alvorlige og mindre alvorlige sykdommer og skader. Vi har markedets høyeste erstatning til dem som får de alvorligste sykdommene og skadene,  da vi vet at konsekvensene vil være aller størst her. Ved uførhet vil Super barneforsikring gi en høy engangsutbetaling og månedlig utbetaling helt frem til barnet er 67 år.

– I tilegg har kundene mulighet til å kjøpe en tilleggsdekning som vil gi årlig indeksregulering av uførepensjonen mens den er under utbetaling. Dette er tilgjengelig for alle med Super Barneforsikring når de kontakter vårt kundesenter, sier Sandven.

Derfor bør du ha barneforsikring
Derfor bør du forsikre barnet ditt allerede som spebarn
Skoleroboten AV1 blir en del av Ifs barneforsikring

– Det er jo ingen som vil se for seg at noe skal skje med de man er aller mest glad i her i verden. Men hvis livet virkelig ikke blir slik man hadde tenkt, skal man føle seg helt trygg på at man får den beste hjelpen og den høyeste erstatningen hos oss, legger hun til.

Derfor er det viktig å ha en god barneforsikring

Her i Norge har vi et fantastisk, offentlig helsevesen, og vi er i de beste hender dersom det skulle skje noe akutt. Likevel kan det dessverre skje hendelser som gjør at man trenger hjelp for å kunne ta best mulig vare på barnet, få større økonomisk frihet og leve livet så normalt som mulig.

Derfor har over halvparten av alle barn i Norge en barneforsikring. Her er eksempler på hva den kan hjelpe til med:

  • Økonomisk støtte til familien hvis barnet får en alvorlig sykdom eller skade
  • Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom dersom barnet må være hjemme fra barnehage eller skole
  • Utvidet hjelpestønad hvis barnet har et økt behov for pleie
  • Midler til ombygging av bolig
  • Skolerobot AV1 ved langvarig sykdom eller skade
  • Erstatning hvis barnet får nedsatt funksjonsevne (invaliditet) som følge av sykdom eller ulykke
  • Månedlige utbetalinger dersom barnet blir ufør og ikke kommer ut i full jobb som voksen
  • Engangsutbetaling dersom barnet blir varig ufør og ikke kommer ut i full jobb som voksen

Beregn pris på barneforsikring