Helseforsikringen dekker avvenning fra alkohol, narkotika, vanedannende medisiner og spill.

For å få behandlingen dekket, må du først registrere en sak, og legge ved henvisning fra lege. Behandlingsoppholdet må være forhåndsgodkjent av en medisinsk rådgiver hos oss, og foregå på en av de kvalitetssikrede klinikkene vi har avtale med. 

Forsikringen dekker ett opphold på inntil 150 000kr, og det må ha gått 12 måneder fra siste behandling, før du kan få eventuell ny behandling gjennom helseforsikringen.