Barneforsikring

Trygghet for deg og barnet

Vår barneforsikring hjelper barnet livet ut

Med vår barneforsikring får du en av de aller beste forsikringene for barnet ditt, fra småbarnsalder og helt til barnet blir voksent. Du får tilgang til helseråd direkte på telefon, dagpenger hvis barnet blir syk over en lengre periode, og gode dekninger skulle barnet bli arbeidsufør i voksen alder. 


 • Døgnåpen helsetelefon

  Få svar på dine helsespørsmål fra lege og sykepleiere døgnet rundt.

 • Økonomisk hjelp ved varig skade

  Skulle barnet bli medisinsk invalid ved sykdom eller ulykke får du erstatning.

 • Uførdekning i voksen alder

  Motta erstatning hvis barnet blir arbeidsufør etter sykdom eller ulykke.

Hva dekker barneforsikringen? Super Standard
Dagpenger ved sykehusopphold

Ved sykehusopphold i mer enn 10 dager utbetales dagpenger på 450 kroner, per døgn. Utbetalingen gjelder fra og med første dagen, i inntil 365 døgn.

Døgnåpen tilgang til online lege og Helsetelefon

Tilgang til helsepersonell gjennom online lege og  Helsetelefonen. Her kan du stille store og små helserelaterte spørsmål og få svar fra erfarene leger og sykepleiere. 

Behandlingsutgifter ved ulykke

Dekker nødvendige behandlingsutgifter i hele Norden ved ulykke. Dekker alt fra egenandel hos lege, medisiner og forbindingssaker til tannbehandling, kiropraktikk, fysioterapi, CT og MR. Forsikringen dekker også reiseutgifter i forbindelse med nødvendig behandling.

CT eller MR må være forhåndsgodkjent av If.

Utbetaling ved medisinsk invaliditet etter sykdom

Forsikringen gir utbetaling ved invaliditet, det vil si hvis barnet får nedsatt funksjonsevne som følge av sykdom. Forsikringssum er 1, 1,5 eller 2 millioner kroner, og størrelsen på utbetalingen avhenger av invaliditetsgraden. Ved alvorlig sykdom kan behovet for økonomisk støtte være ekstra stort. Fører sykdommen til over 50 prosent medisinsk invaliditet utbetales dobbel erstatning, det vil si inntil 4 millioner kroner.
Forsikringen gjelder ikke invaliditet som følge av psykiske lidelser.

I tillegg dekkes ikke invaliditetsgrader under 15 % for arr og vansiring, eller invaliditetsgrader under 20 prosent for astma, allergi, cøliaki, matvareintoleranse og eksem.

Utbetaling ved medisinsk invaliditet etter ulykke

Forsikringen gir utbetaling ved invaliditet, det vil si hvis barnet får nedsatt funksjonsevne, som følge av ulykke. Forsikringssum er 1, 1,5 eller 2 millioner kroner, og størrelsen på utbetalingen avhenger av invaliditetsgraden.

Ved alvorlig ulykke kan behovet for økonomisk støtte være ekstra stort. Derfor gis det dobbel erstatning der ulykke fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet, det vil si inntil 4 millioner kroner.

Forsikringen dekker ikke invaliditetsgrader under 15 % for arr og vansiring

Dagpenger ved langvarig sykdom

Ved langvarig sykdom eller skade som gjør at barnet må være hjemme fra barnehage eller skole i minst 45 døgn sammenhengende, gis utbetaling på 450 kroner per døgn. Utbetalingen gjelder fra og med døgn 45, i inntil 365 døgn.

Økonomisk førstehjelp

Økonomisk førstehjelp er en engangsutbetaling på 300 000 kroner som kan brukes til å dekke merkostnader som følge av ulike sykdommer eller skader. Utbetalingen kommer umiddelbart etter at en diagnose er stilt.

Barneforsikringen gir en økonomisk førstehjelp ved 13 sykdommer og skader valgt ut i samråd med leger. I tillegg gis økonomisk førstehjelp ved andre alvorlige sykdommer eller skader som ikke er listet opp, men som fører til over 50 % medisinsk invaliditet. Økonomisk førstehjelp gjelder ved følgende sykdommer og skader:

 • kreft
 • andre svulster i hjerne eller ryggmarg
 • multippel sklerose (MS)
 • epilepsi
 • cystisk fibrose
 • ulcerøs kolitt
 • Morbus Crohn
 • leddgikt
 • diabetes type 1
 • nyresvikt
 • amputasjon
 • alvorlig hjerneskade
 • alvorlige brannskader

Forsikringen dekker også annen alvorlig sykdom eller skade som vil føre til over 50 % medisinsk invaliditet.

Forsikringen kan gi utbetaling flere ganger, så lenge diagnosene er uavhengige av hverandre. Nøyaktig beskrivelse av diagnosene finner du i vilkårene.​

Psykologisk førstehjelp

Hvis barnet blir utsatt for en alvorlig ulykke eller får en alvorlig sykdom, dekker forsikringen kostnader til psykologisk førstehjelp for barnet og familien til barnet, gjennom Psykologvakten.

Ombygging av bolig

Dokumentert behov for ombygging av bolig på grunn av sykdom eller skade dekkes med inntil 200 000 kroner. Utbetalingen forutsetter at kostnaden ikke kan dekkes av NAV eller andre offentlige støtteordninger.

Dødsfall engangsutbetaling

Ved dødsfall utbetales en erstatning på 100 000 kroner, uansett årsak.

Utbetaling ved uførhet med unntak

Engangsutbetaling hvis barnet blir varig arbeidsufør som følge av sykdom eller skade. Unntak er arbeidsuførhet som følge av psykiske lidelser. Forsikringssummen er på 500 000 eller 1 million kroner, forsikringssummen bestemmer du selv.

Utbetaling uførhet uansett årsak

Engangsutbetaling hvis barnet blir varig arbeidsufør som følge av sykdom eller skade - uansett årsak.

Forsikringssummen er 500 000 eller 1 million kroner, forsikringssummen bestemmer du selv.

Uførepensjon – månedlig utbetaling

Fast månedlig utbetaling på inntil 3 000 eller 6 000 kroner hvis barnet blir mer enn 40 prosent arbeidsufør, uansett årsak. Utbetalingen begynner etter 12 måneders sykemelding, og fortsetter så lenge barnet er ufør.

Størrelsen på utbetalingen avhenger av uføregraden.

HVORFOR ER BARNEFORSIKRING VIKTIG?

Over halvparten av alle barn i Norge har barneforsikring. Innholdet i forsikringene er varierende og det er også prisen. En barneforsikring skal gi deg og barnet økonomisk trygghet i dag og også i fremtiden.

I Norge har vi gode offentlige støtteordninger for barn. Likevel kan det oppstå situasjoner der du trenger en god barneforsikring for å kunne ta deg av barnet på best mulig måte, få større økonomisk frihet og leve livet så normalt som mulig.

I følge en test av barneforsikringer til Norsk Familieøkonomi 2018 fikk vår barneforsikring terningkast fem. Norsk Familieøkonomi trekker spesielt frem at barnet får dobbel erstatning ved invaliditet over 50 %, som betyr inntil 4 millioner kroner i utbetaling.

Barneforsikringen vår dekker 13 utvalgte sykdommer i tillegg til alle sykdommer eller skader som kan føre til over 50 % medisinsk invaliditet. Den gir også en uføreutbetaling på 1 million kroner dersom barnet blir 40 % arbeidsufør. Dette er testens høyeste uføreutbetaling, ifølge Norsk Familieøkonomi. I tillegg gis det månedlig utbetaling på inntil 6 000 kroner i måneden så lenge barnet er arbeidsufør.

Forbrukerrådet regner også uføredekning som det viktigste i en barneforsikring. Barn som blir uføre får lite utbetalt av det offentlige som voksne. Hos oss får du selvfølgelig også hjelp og støtte gjennom barneårene.

OVERSIKT OVER HVA EN BARNEFORsIKRING BIDRAR TIL


Dette gir barneforsikringen på kort sikt

 • Økonomisk støtte til familien hvis barnet får en alvorlige sykdom eller skade
 • Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom dersom barnet må være hjemme fra barnehage eller skole
 • Behandling hos krisepsykolog for hele familien hvis barnet blir alvorlig sykt eller skadet
 • Midler til ombygging av bolig ved dokumentert behov på grunn av sykdom eller skade

Dette gir barneforsikringen på lang sikt

 • Erstatning hvis barnet får nedsatt funksjonsevne, invalid, som følge av sykdom eller ulykke 
 • Månedlig utbetaling dersom barnet blir ufør og ikke kommer ut i full jobb som voksen
 • Engangsutbetaling dersom barnet blir varig ufør og ikke kommer ut i full jobb som voksen

Hvordan sikre barn i bil?

Det er viktig at barn er trygt sikret i bilen. Les våre tips rundt barneseter i samarbeid med Trygg Trafikk.

Barn i bil

Å reise med barn

Reiser du på ferie med barn er det flere ting som kan være lurt å pakke med seg. Vi gir deg tips!

På reise med barn

Døgnåpen helsetelefon

Erfarne sykepleiere svarer på alle helsespørsmål. Ingen spørsmål er for store eller for små.

Helsetelefon

Når kan jeg kjøpe barneforsikring?

Du kan kjøpe barneforsikring fra barnet er 3 måneder og frem til fylte 16 år. Når barnet blir 25 år kan forsikringen overføres til voksenforsikring.

Må jeg fylle ut en helseerklæring for barnet?

Når du kjøper en barneforsikring hos oss må du fylle ut et helseerklæringsskjema. Det gir oss viktig informasjon om barnet slik at vi kan sikre at barnet er riktig forsikret.

Frem til helsevurderingen er ferdig, har du en midlertidig forsikring som gjelder hvis barnet ditt skulle bli utsatt for en ulykke.

Spørsmål og svar om helseerklæring​

Hva betyr det at barneforsikringen har karenstid?

Barneforsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom eller lidelse som oppstår den første måneden etter at forsikringen ble godkjent. Dette kalles karenstid eller symptomklausul.

Hva skjer når barnet fyller 25 år?

Når barnet fyller 25 år overføres barneforsikringen automatisk til voksenforsikringer, uten krav om ny helsevurdering.

Basis​

Den delen av barneforsikringen som dekker invaliditet ved sykdom og ulykke, overføres til en ulykkesforsikring, en livsforsikring og Kritisk sykdom

Standard

Engangsutbetalingen ved varig uførhet overføres til Uførhet som følge av kritisk sykdom​.

Super

Forsikringen med månedlig utbetaling ved uførhet overføres til en tilsvarende uføreforsikring med månedlig utbetaling​ for voksne.

Vilkår

Forsikringer for deg og dine nærmeste

Ved arbeidsuførhet, alvorlig sykdom og dødsfall