Barneforsikring

Trygghet for deg og barnet

Vår barneforsikring hjelper barnet nå og livet ut

Vår barneforsikring er blant de beste barneforsikringene du kan kjøpe ifølge Norsk Familieøkonomi. Testen av barneforsikringer trekker spesielt frem at barnet får dobbel erstatning ved 50 prosent invaliditet, som betyr inntil 4 millioner i utbetaling. Erstatningen vil kunne hjelpe barnet ut. Barnet kan også få både en engangsutbetaling ved arbeidsuførhet i og en månedlig utbetaling.

Vi anbefaler alle våre kunder å velge Super som er vår beste forsikring, den gir ekstra god trygghet både i dag, og i fremtiden.


 • Døgnåpen helsetelefon

  Få svar på dine helsespørsmål fra erfarne sykepleiere døgnet rundt.

 • Erstatning ved varig skade

  Skulle barnet bli medisinsk invalid ved sykdom eller ulykke får du erstatning.

 • Uførdekning i voksen alder

  Motta erstatning hvis barnet blir arbeidsufør etter sykdom eller ulykke.

Hva dekker barneforsikringen? Super Standard Basis
Døgnåpen helsetelefonen

Tilgang til vår døgnåpne Helsetelefonen der du får snakke med erfarne sykepleiere og kan få svar på store og små helserelaterte spørsmål. 

Dagpenger ved sykehusopphold

Ved sykehusopphold i mer enn 10 dager utbetales erstatning på 450 kroner per døgn. Erstatningen gjelder fra og med første dagen, i inntil 365 døgn.

Behandlingsutgifter ved ulykke

Dekker nødvendige behandlingsutgifter i Norden ved ulykke, slik som tannbehandling, egenandel hos lege, kiropraktikk og fysioterapi, CT eller MR, medisiner og forbindingssaker, og reiseutgifter i forbindelse med nødvendig behandling.

CT eller MR må være forhåndsgodkjent av If.

Medisinsk invaliditet etter sykdom

Forsikringen gir en erstatning ved invaliditet, det vil si at barnet får nedsatt funksjonsevne, som følge av smerte- og utmattelsestilstander, samt psykiske lidelser. Forsikringssum er 1, 1,5 eller 2 millioner kroner, og størrelsen på utbetalingen avhenger av invaliditetsgraden. Blir barnet alvorlig sykt, er som regel behovet for økonomisk støtte ekstra stort. Derfor gis det dobbel erstatning ved sykdom som fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet, det vil si inntil 4 millioner kroner.

Forsikringen gjelder ikke invaliditet som følge av psykiske lidelser. I tillegg dekkes ikke invaliditetsgrader under 15 % for arr og vansiring, og invaliditetsgrader under 20 % for astma, allergi, cøliaki, matvareintoleranse og eksem.

Medisinsk invaliditet etter ulykke

Forsikringen gir en erstatning ved invaliditet, det vil si at barnet får nedsatt funksjonsevne, som følge av ulykke. Forsikringssum er 1, 1,5 eller 2 millioner kroner, og størrelsen på utbetalingen avhenger av invaliditetsgraden. Blir barnet alvorlig skadet er som regel behovet for økonomisk støtte ekstra stort. Derfor gis det dobbel erstatning ved sykdom som fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet, det vil si inntil 4 millioner kroner.

Langvarig sykdom

Ved langvarig sykdom eller skade som gjør at barnet må være hjemme fra barnehage eller skole i minst 45 døgn sammenhengende, utbetales det erstatning på 450 kroner per døgn. Erstatningen gjelder fra og med døgn 45, i inntil 365 døgn.

Økonomisk førstehjelp

Økonomisk førstehjelp er en engangsutbetaling på 300 000 kroner som kan brukes til å dekke merkostnader som følge av utvalgte sykdommer eller skader. Utbetalingen kommer umiddelbart etter at diagnosen er stilt. Barneforsikringen gir en økonomisk førstehjelp ved 13 utvalgte sykdommer og skader som er valgt ut i samråd med leger. I tillegg gis økonomisk førstehjelp ved andre alvorlige sykdommer eller skader som ikke er listet opp, men som vil føre til over 50 prosent medisinsk invaliditet.

Økonomisk førstehjelp gjelder ved følgende sykdommer og skader:

 • kreft
 • andre svulster i hjerne eller ryggmarg
 • multippel sklerose (MS)
 • epilepsi
 • cystisk fibrose
 • ulcerøs kolitt
 • Morbus Crohn
 • leddgikt
 • diabetes type 1
 • nyresvikt
 • amputasjon
 • alvorlig hjerneskade
 • alvorlige brannskader
 • annen alvorlig sykdom eller skade som vil føre til over 50 % medisinsk invaliditet.

Forsikringen kan gi utbetaling flere ganger, så lenge diagnosene er uavhengige av hverandre. Nøyaktig beskrivelse av diagnosene finner du i vilkårene.​

Psykologisk førstehjelp

Hvis barnet blir utsatt for en alvorlig ulykke eller får en alvorlig sykdom, dekker forsikringen kostnader til psykologisk førstehjelp for barnet og familien til barnet, gjennom Psykologvakten.

Ombygging av bolig

Dokumentert behov for ombygging av bolig på grunn av sykdom eller skade erstattes med inntil 200 000 kroner. Utbetalingen forutsetter at kostnaden ikke kan dekkes av NAV eller andre offentlige støtteordninger.

Dødsfall

Ved dødsfall utbetales en erstatning på 100 000 kroner, uansett årsak.

Uføreforsikring – engangsutbetaling

Engangsutbetaling hvis barnet blir varig arbeidsufør som følge av sykdom eller skade. Unntak er arbeidsuførhet som følge av psykiske lidelser. Forsikringssummen er 500 000 eller 1 million kroner. Størrelsen på utbetalingen er avhengig av uføregraden. 

Forsikringen gjelder ikke arbeidsuførhet som følge av smerte og utmattelsestilstander, samt psykiske lidelse, adferdsforstyrrelser, lærevansker eller lignende.

Uføreforsikring – månedlig utbetaling

Fast månedlig utbetaling på inntil 3 000 eller 6 000 kroner hvis barnet blir mer enn 40 prosent arbeidsufør, uansett årsak.

Utbetalingen begynner etter 12 måneders sykemelding, og fortsetter så lenge barnet er ufør. Størrelsen på utbetalingen avhenger av uføregraden.

HVORFOR ER BARNEFORSIKRING VIKTIG?

Over halvparten av alle barn i Norge har barneforsikring. Innholdet i forsikringene er varierende og det er også prisen. En barneforsikring skal gi deg og barnet en økonomisk trygghet for både hva som kan skje i dag, og i fremtiden.

I Norge har vi gode offentlige støtteordninger for barnefamilier. Likevel kan det oppstå situasjoner der du trenger en god barneforsikring for å kunne ta deg av barnet ditt på best mulig måte, få større økonomisk frihet og leve livet så normalt som mulig.

I følge den siste testen av barneforsikringer til Norsk Familieøkonomi fikk vi terningkast fem. Norsk Familieøkonomi trekker spesielt frem at barnet får dobbel erstatning ved invaliditet over 50 prosent, som betyr inntil 4 millioner kroner i utbetaling.

Barneforsikringen vår dekker 13 utvalgte sykdommer i tillegg til alle sykdommer eller skader som kan føre til over 5 prosent medisinsk invaliditet. Den gir også en uføreutbetaling på 1 million kroner dersom barnet blir 40 prosent arbeidsufør. Dette er testens høyeste uføreutbetaling, ifølge Norsk Familieøkonomi. I tillegg gis det en månedlig utbetaling på inntil 6000 kroner i måneden så lenge barnet er arbeidsufør.

Forbrukerrådet regner også uføredekning som det viktigste i en barneforsikring. Barn som blir uføre får lite utbetalt av det offentlige som voksne. I dag er minstesatsen på uføretrygd fra NAV ca 250 000, derfor bør du velge en forsikring som hjelper barnet til å klare seg som voksen. Hos oss får du selvfølgelig også hjelp og støtte gjennom barneårene.

OVERSIKT OVER HVA EN BARNEFORIKRING BIDRAR TIL


Dette gir barneforsikringen på kort sikt

 • Økonomisk støtte til familien hvis barnet får en alvorlige sykdom eller skade
 • Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom dersom barnet må være hjemme fra barnehage eller skole
 • Behandling hos krisepsykolog for hele familien hvis barnet blir alvorlig sykt eller skadet
 • Midler til ombygging av bolig ved dokumentert behov på grunn av sykdom eller skade

Dette gir barneforsikringen på lang sikt

 • Erstatning hvis barnet får nedsatt funksjonsevne, invalid, som følge av sykdom eller ulykke 
 • Månedlig utbetaling dersom barnet blir ufør og ikke kommer ut i full jobb som voksen
 • Engangsutbetaling dersom barnet blir varig ufør og ikke kommer ut i full jobb som voksen

Hvordan sikre barn i bil?

Det er viktig at barn er trygt sikret i bilen. Les våre tips rundt barneseter i samarbeid med Trygg Trafikk.

Barn i bil

Å reise med barn

Reiser du på ferie med barn er det flere ting som kan være lurt å pakke med seg. Vi gir deg tips!

På reise med barn

Døgnåpen helsetelefon

Erfarne sykepleiere svarer på alle helsespørsmål. Ingen spørsmål er for store eller for små.

Helsetelefon

Når kan jeg kjøpe barneforsikring?

Du kan kjøpe barneforsikring fra barnet er 3 måneder og frem til fylte 16 år. Når barnet blir 25 år kan forsikringen overføres til voksenforsikring.

Må jeg fylle ut en helseerklæring for barnet?

Når du kjøper en barneforsikring hos oss må du fylle ut et helseerklæringsskjema. Det gir oss viktig informasjon om barnet slik at vi kan sikre at barnet er riktig forsikret.

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom eller helseplager som oppstår innen tre måneder etter at fullstendig helseerklæring er mottatt.

Opplysningene du gir kan i noen tilfeller føre til tillegg i prisen, begrensninger i forsikringen, eller veldig skjeldent-  avslag på forsikringen.

Spørsmål og svar om helseerklæring​

Hva betyr det at barneforsikringen har karenstid?

Det vil si at forsikringen ikke dekker sykdom som er blitt påvist eller har vist symptomer innen en viss tid etter at helseerklæringen er sendt inn.

De første 3 månedene av forsikringen gjelder den derfor bare ved ulykke.

Hva skjer når barnet fyller 25 år?

Når barnet fyller 25 år overføres barneforsikringen automatisk til voksenforsikringer, uten krav om ny helsevurdering.

Basis​

Den delen av barneforsikringen som dekker invaliditet ved sykdom og ulykke, overføres til en ulykkesforsikring, en livsforsikring og Kritisk sykdom

Standard

Engangsutbetalingen ved varig uførhet overføres til Uførhet som følge av kritisk sykdom​.

Super

Forsikringen med månedlig utbetaling ved uførhet overføres til en tilsvarende uføreforsikring med månedlig utbetaling​ for voksne.

Vilkår

Forsikringer for deg og dine nærmeste

Ved arbeidsuførhet, alvorlig sykdom og dødsfall