—Tør ikke tenke på livet uten barneforsikring

Mats stormer oppover banen med pucken, men rett før mål får han en motspillers kølle under skøyta. Han faller, sklir i voldsom fart inn i målstangen – og blir liggende.

Mats var et talent av de sjeldne. Ishockey var hele livet for ham. Guttedrømmen om en plass i verdens mest prestisjefylte liga, amerikanske NHL, var blitt et realistisk mål som 19-åringen satset hardt for å nå.

Ulykken 17. oktober 2020 endrer alt. Da far og lagleder Carl Hildisch kommer løpende til, er det første sønnen sier: «Pappa, jeg tror jeg er lam.» Etter mange timer på operasjonsbordet må legene fastslå at Mats hadde rett. Han er lam fra brystet og ned, og han kommer til å være det resten av livet.

På Sunnaas sykehus på Nesodden starter kampen for å komme tilbake til et så normalt liv som mulig. Mats vil bli mest mulig selvhjulpen. Samtidig starter familien hjemme i Asker arbeidet med å skape et tilrettelagt hjem for Mats.

Erstatning til ombygging av ny bolig

I rekkehuset i tre etasjer kan de ikke bo. De kjøper en enebolig som de egentlig ikke har råd til. Pengene til å bygge den om har de heller ikke. Men nå mobiliserer hele den norske ishockeyfamilien. Mange sender penger, og huset bygges om på dugnad.

Men uten barneforsikringen foreldrene har tegnet i If, hadde det ikke vært økonomisk mulig.

– Vi måtte gjøre om på alt. Det var bare ytterveggene som sto igjen, og vi hevet terrenget på utsiden for å slippe ramper. Innvendig er det nå plass til å kjøre rullestol over alt. Dessuten har vi gjort om huset til et smarthus med elektriske dører som jeg kan styre fra telefonen min sammen med lys og varme.

Mats

Mest arbeid og penger kostet det å tilrettelegge kjøkken og bad for rullestol. I tillegg til plass nok, må alt kunne være innenfor rekkevidde fra rullestolen, og den må kunne kjøres innunder vaskene. Det er også anlagt en trappeheis sånn at Mats kan komme ned i kjelleren og besøke søsteren som har en leilighet der.

– Samtidig har vi vært opptatt av at det skal se pent ut. Hjemmet vårt skal ikke fremstå som en institusjon for rullestolbrukere, sier Mats.

Viktigheten av å forsikre barnet 

– Det viktigste med en barneforsikring er at den skal hjelpe barna og gi økonomisk trygghet på lang sikt ved varig sykdom eller skade, sier Marit Sandven.

Hun er produktspesialist på personforsikring i If og mener erstatning ved alvorlige sykdommer og skader, og hvis barnet ikke kommer seg i jobb som voksen, er det som betyr mest.

For det første gir Super barneforsikring betydelige enkeltutbetalinger, som for mange kan være en hjelp for å komme inn på boligmarkedet. Noe som kan være vanskelig for mange uføre. Dessuten gir forsikringen månedlige utbetalinger frem til fylte 67 år i tillegg til folketrygdens uførepensjon ved varig uførhet.

Ved å forsikre barnet, får også familien hjelp på kort sikt i en vanskelig situasjon. Barneforsikringen gir rask økonomisk hjelp til foreldrene ved mange sykdommer og skader, og bistand til ombygging av bolig dersom barnet må sitte i rullestol.

Marit Sandven, Produktspesialist på personforsikring i If

– Alle bør forikre barnet sitt, også de som ikke driver med idrett. Vi vet aldri når en skade – eller plutselig sykdom – oppstår, og fleste skader skjer utenfor idrettsbanen. Det kan for eksempel skje på en sparkesykkel eller på en trampoline. Det er dessverre for sent å kjøpe forsikring for skader som allerede har skjedd. Det er derfor klokt å forsikre barna fra de er små for å være sikret den beste hjelpen om noe skulle skje, sier Marit Sandven.

– Men trenger vi barneforsikring i vårt velferdssamfunn?

– Heldigvis lever vi i velferdssamfunnet Norge, og vi får god hjelp når noe skjer. Men forsikringen gir en ekstra trygghet og kan bidra til at barnet får et mer selvstendig liv som voksen, sier Sandven.

Ser lyst på framtida

I dag er Mats 21 år og skal flytte hjemmefra.

– Barneforsikringen har gitt meg en økonomisk trygghet for resten av livet. Og jeg har fått en solid engangserstatning som har gjort det mulig for meg å kjøpe min egen tilrettelagte bolig, forteller Mats.

Nå flytter han inn i den sammen med kjæresten sin.

– Hva tenker du om framtida?

– Jeg tenker at framtida er lys og fin. Og jeg gleder meg.

Super barneforsikring fra If:

Erstatning ved varig sykdom og skade: 
Erstatning ved invaliditet, det vil si hvis barnet får nedsatt funksjonsevne som følge av sykdom eller ulykke.

Erstatninger for tap av arbeidsevne: 
Både en engangsutbetaling og månedlige utbetalinger frem til pensjonsalderen dersom barnet ikke kan arbeide på grunn av helseutfordringer.

Rask økonomisk hjelp: 
Utbetalinger for å imøtekomme umiddelbare behov, inkludert økonomisk førstehjelp, erstatning ved sykehusopphold og hjelpestønad.

Erstatning for ombygging av bolig: 
En verdifull dekning for familier som må tilpasse boligen til barnets spesielle behov i en utfordrende situasjon.