Ladevettreglene

Ladere og batterier omgir oss på alle kanter. Unngå brann. Slik lader du sikrere.

Batteri i fullt fyr og flammer.

Omtrent halvparten av alle branner starter i det elektriske anlegget eller i noe som er koblet til det.

Hjemme og på jobb blir det stadig flere duppeditter og hjelpemidler som skal lades, alt fra mobiltelefoner og bærbare PC-er til elektriske driller og elsparkesykler.

Derfor har Brannvernforeningen, DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og forsikringsselskapet If i samarbeid utarbeidet ladevettregler som gjør det sikrere å lade og bruke batterier. Lærer og følger du disse gode rådene, er mye gjort!

Ladevettregler

  1. Lad i rom med røykvarsler
  2. Lad når du er våken og til stede
  3. Les og følg produsentens bruksanvisning
  4. Bruk helst original lader
  5. Lad på et underlag som ikke lett kan brenne
  6. Ikke lad i senga
  7. Ikke lad i korridor eller i trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann
  8. Bytt ut skadet utstyr
  9. Stopp lading dersom det kommer lyder, lukter eller blir unormalt varmt
  10. Ved røyk og flammer, ring brannvesenet på 110

Ladevettreglene er utarbeidet av Brannvernforeningen, DSB og forsikringsselskapet If.

Les mer om Ladevettreglene her.