Hvorfor er det nødvendig å forsikre barn?

Mange lurer på om det er vanlig å forsikre barn. I Norge er over halvparten av barn forsikret og andelen vokser. Her er de viktigste grunnene til hvorfor du bør forsikre barna.

Forsikre barn if barneforsikring

En vanlig misoppfatning, er du ikke trenger å forsikre barn fordi vi har et godt offentlig helsevesen der alle barn får den hjelpen de trenger ved akutte hendelser. Og det er helt riktig. Men, barneforsikring handler ikke om å snike eller kjøpe seg plass i helsekøen. Det er derimot helt andre grunner til at du bør ha barneforsikring.

Hva er den beste barneforsikringen?

If Super barneforsikring kåret til best i test både hos Norsk Familieøkonomi og Smarte Penger.

Sikre barnet et økonomisk selvstendig liv som voksen

Ingenting kan forsikre barna våre mot å bli utsatt for en ulykke eller bli rammet av alvorlig sykdom, men en barneforsikring skal bidra til at et barn som blir ufør i ung alder ikke får økonomiske begrensninger som voksen.

Med barneforsikring kan du sikre barna både en erstatningssum ved medisinsk invaliditet på inntil fire millioner kroner, erstatningssum ved uførhet på inntil én million kroner, samt en månedlig utbetaling på inntil 6 000 kroner. Det er også mulig å kjøpe en tilleggsdekning som gjør at den månedlige utbetalingen vil indeksreguleres årlig mens den er under utbetaling.

Dette vil gi barnet mulighet for økt livskvalitet og større økonomisk frihet, for eksempel i form av å kunne delta på fritidsaktiviteter, å få reise og oppleve det samme som andre, og å eie egen bolig.

Kort sagt, det å kunne leve et så normalt liv som mulig, til tross for skaden eller sykdommen

Marit Reinertsen Sandven
Produktspesialist for barneforsikring i If, Solveig Dahl Thommessen, forteller deg hvorfor du bør ha barneforsikring. Foto: If
Produktspesialist for barneforsikring i If, Marit Reinertsen Sandven, forteller deg hvorfor du bør forsikre barn Foto: If

Her er de viktigste grunnene til hvorfor du bør forsikre barna:

Forsikre barn tidlig

Når bør du forsikre barn?

Vurderer du barneforsikring? Forsikre barnet tidlig, før eventuell sykdom inntreffer, er ekspertens råd.

Det er lurt å forsikre barnet tidlig, allerede som spedbarn, før det eventuelt viser symptomer på alvorlig sykdom. Hvis barnet ditt har hatt sykdom eller skader, kan det i visse tilfeller gi unntak på hva barneforsikringen dekker.

Som alle andre forsikringer, er barneforsikring en sikring av det som kan skje i framtiden. Barneforsikringen dekker derfor ikke sykdom eller skade som er oppdaget før du kjøper forsikringen, men fungerer som en sikring av uforutsette hendelser.

Unngå unntak i forsikringen - forsikre barnet tidlig

Å kjøpe barneforsikring tidlig, gjør at du kan være trygg på at barnet ditt får full dekning uten unntak. Siden spedbarn sjelden har rukket å få mange sykdommer eller skader, er det enkelt å ha oversikt over helsejournalen, noe som gjør det enda enklere å fylle ut helseerklæringsskjemaet som følger med.

Du kan kjøpe barneforsikring fra barnet er tre måneder gammelt. Når barnet blir 25 år kan forsikringen enkelt overføres til voksenforsikring uten ny helseerklæring.

Hvor lenge bør man ha barneforsikring?

På kort sikt gir en barneforsikring økonomisk støtte for familien. Men det som er enda viktigere, er å sikre barnets økonomiske framtid.

En alvorlig sykdom eller skade kan gi varige mén og kreve store endringer i familietilværelsen. I verste fall kan det også føre til at barnet blir ufør og ikke kan arbeide senere i livet.

Hvis barnet blir rammet av en alvorlig sykdom eller skade som krever ekstra pleie og hjelpemidler, kan barnet og familien få økonomisk støtte fra NAV. Denne støtten skal dekke ekstra kostnader fram til barnet fyller 18 år.

Dersom barnet blir erklært arbeidsufør ved fylte 18, vil barnet få uføretrygd med en minstesats på henholdsvis 2,91 G hvis han eller hun er enslig, eller 2,66 G dersom han eller hun får samboer. Med dagens satser er dette henholdsvis cirka 291 000 kroner og 266 000 kroner i året.

– Denne summen tilsvarer omtrent det samme som en minstepensjonist får i dag, noe mange vil oppleve setter store begrensninger i hverdagen, forteller Sandven.