Er barneforsikring nødvendig?

Over halvparten av barn i Norge har barneforsikring og andelen vokser. Her er de viktigste grunnene til hvorfor du bør forsikre barna.

Mor og spebarn

En vanlig misoppfatning, er at barnet ikke trenger en egen barneforsikring fordi vi har et godt offentlig helsevesen der alle barn får den hjelpen de trenger ved akutte hendelser. Og det er helt riktig. Men, barneforsikring handler ikke om å snike eller kjøpe seg plass i helsekøen. Det er derimot helt andre grunner til at du bør ha barneforsikring.

If Super barneforsikring kåret til best i test

Sikre barnet et økonomisk selvstendig liv som voksen

Ingenting kan forsikre barna våre mot å bli utsatt for en ulykke eller bli rammet av alvorlig sykdom, men en barneforsikring skal bidra til at et barn som blir ufør i ung alder ikke får økonomiske begrensninger som voksen.

– Det aller viktigste er å ha en barneforsikring som tar vare på barnet på lang sikt, og som sikrer at barnet får en økonomisk selvstendig fremtid. Det offentlige tar godt vare på barna våre når de er små, både med behandlinger og støtte. Men når barna fyller 18 år, forsvinner mange stønader, og det er derfor ekstra viktig å hjelpe barna når de blir voksne, forteller produktspesialist for barneforsikring i If, Solveig Dahl Thommessen.

Med If Super barneforsikring får du hjelp ved alle alvorlige sykdommer og skader.

Produktspesialist for barneforsikring i If, Solveig Dahl Thommessen, forteller deg hvorfor du bør ha barneforsikring. Foto: If
Produktspesialist for barneforsikring i If, Solveig Dahl Thommessen, forteller deg hvorfor du bør ha barneforsikring. Foto: If

1. Unngå at barnet blir minstepensjonist i ung alder

Det kan være vanskelig å se for seg at barnet ditt blir ufør i ung alder på grunn av sykdom eller skade. Men alvorlig sykdom og skader som oppstår i barndommen kan påvirke barnets evne til å arbeide senere i livet.

– Skulle det skje, vil barnet få uføretrygd fra NAV når han eller hun er ferdig på skolen. Ved uførhet før fylte 26 år, gir NAV en minstesats på drøyt 310 000 kroner i året før skatt i uføretrygd, ved 100 prosent uførhet. Dette tilsvarer omtrent det som en minstepensjonist tjener i dag, sier Thommessen.

– En barneforsikring som inkluderer uførepensjon vil derfor sikre barnet en høyere månedlig utbetaling helt frem til pensjonsalder, eller til han eller hun kan begynne å jobbe.

Dersom barnet ditt skulle blir varig ufør, vil det utbetales en engangserstatning på 1 millioner kroner ved uførhet. I tillegg kommer 72 000 ekstra per år i uførepensjon, noe som tilsvarer cirka 6000 kroner ekstra i måneden.

Dette vil bidra til at barnet ditt kan ha en høyere levestandard og livskvalitet. Samt at det kan hjelpe barnet å komme seg inn i boligmarkedet, eller på andre måter bidra til at han eller hun kan leve et selvstendig liv som voksen.

2. Nedsatt funksjonsevne

Barneforsikringen gir også en utbetaling ved invaliditet, det vil si hvis barnet får nedsatt funksjonsevne. Ifs barneforsikring gir erstatning ved invaliditet som skyldes både sykdom og ulykke. Forsikringssummen er enten på 1, 1,5 eller 2 millioner kroner.
Størrelsen på utbetalingen avhenger av invaliditetsgraden.

Ved alvorlig ulykke eller sykdom, kan behovet for økonomisk støtte være ekstra stort. Derfor gis det dobbel erstatning hvis barnet får en invaliditetsgrad over 50 prosent. 

– Ved 100 prosent invaliditet utbetaler vi inntil 4 millioner kroner. Disse pengene er for bedre livskvaliteten ved funksjonsnedsettelse, og kan brukes til tilrettelegging og tilpasning, avslutter Thommessen.

3. Dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikringen hjelper deg også på kort sikt. Et langvarig sykehusopphold kan ha stor innvirkning på familieøkonomien. En barneforsikring gjør derfor fallhøyden mye mindre den dagen uhellet er ute.

– Om barnet havner på sykehus og sykehusoppholdet varer i 10 dager sammenlagt, utbetales dagpenger på 500 kroner, per døgn. Utbetalingen gjelder fra og med første dagen, i inntil 365 døgn, sier Thommessen.

Disse pengene kan for eksempel brukes til reise- og hotellkostnader for mor eller far om barnet havner på sykehus langt hjemmefra.

– Ved langvarig sykdom eller skade som gjør at barnet må være hjemme fra barnehage eller skole i minst 30 dager sammenhengende, gis det også utbetaling på 500 kroner per døgn.

Utbetalingen gjelder fra og med døgn 31, i inntil 365 døgn, og kan hjelpe familieøkonomien til å gå rundt når du har andre ting å bekymre deg over.

4. Skolerobot

For barn i skolealder, altså barn mellom 6-19 år tilbyr If, skoleroboten AV1, som fungerer som øyne og ører for barn som ikke kan være tilstede i sin egen hverdag.

– Dette er et tilbud som vi ønsker å gi til alle barneforsikringskundene våre som er langtidssyke og ikke kan være på skolen. For å få tilgang til en slik skolerobot, må barnet ha vært hjemme fra skolen i 30 dager, med legeerklæring, forteller Thommessen.

I dag er nesten 6000 barn hjemme fra skolen på grunn av langtidssykdom. Disse barna mister både undervisning og den sosiale gleden barn får av å gå på skolen.

– Derfor syns vi det er utrolig bra at vi, sammen med No Isolation, kan ta skolen hjem til barna. Skoleroboten fungerer som barnas øyne, ører og stemme i klasserommet. Barnet kan derfor både se og høre det samme som de andre elevene, sier Thommessen.

Her kan du lese mer om skoleroboten AV1

5. Større økonomisk frihet i en livskrise

Enkelte sykdommer og skader kan derimot føre til store endringer i livet for hele familien. I noen tilfeller må kanskje foreldrene være mye borte fra jobb en periode, mens i andre tilfeller må kanskje hele boligen bygges om. Da kan et økonomisk tilskudd komme godt med for at familien skal kunne leve så normalt som mulig.

– Økonomisk førstehjelp er en engangsutbetaling på 300 000 kroner. Disse pengene kan brukes til å dekke merkostnader som følge av ulike sykdommer eller skader, eller at begge foreldrene har mulighet til å være hjemme fra jobb over en lengre periode. Utbetalingen kommer umiddelbart etter at en diagnose er stilt, forteller Thommessen.

Ved dokumentert behov for ombygging av bolig på grunn av sykdom eller skade, dekker forsikringen ombyggingskostnader inntil 400 000 kroner.

I tillegg har du alltid tilgang til døgnåpen Medisinsk rådgivning, hvor du får svar på spørsmål om sykdom og skade fra sykepleiere døgnet rundt.