Åpenhetsloven

Åpenhetsloven handler om at virksomheter skal respektere anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter – både i egen virksomhet og blant leverandører. Les om Ifs arbeid med Åpenhetsloven her.

Åpenhetsloven ble innført i Norge 1. juli 2022. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold samt sikre allmenheten tilgang til informasjon. Etter loven plikter If å kartlegge og vurdere risiko for brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold hos vår leverandører og forretningsforbindelser. Loven krever også at vi offentliggjør en redegjørelse årlig, som du finner her:

Våre forpliktelser

Loven pålegger oss nye plikter, og her ser du hvilke: