If Skadeforsikring har forpliktet seg til Science Based Targets-initiativet (SBTi)

"Vi mener at alle må bidra for å oppfylle Parisavtalen. Derfor har vi forpliktet oss til SBTi-initiativet", sier Morten Thorsrud, konsernsjef i If.

Klimaendringer påvirker oss alle, og den ferskeste klimaforskningen har gitt verden en klar advarsel om at vi må ta dramatiske grep for å redusere temperaturøkningen hvis vi skal unngå katastrofale konsekvenser av klimaendringene. Det kreves langsiktige løsninger fra oss alle, både fra privatpersoner og selskaper.

SBTi regnes som den mest ambisiøse formen for klimatiltak et selskap kan forplikte seg til, og vi ser på dette som et stort ansvar. Målet vårt er å redusere våre egne utslipp kontinuerlig, støtte overgangen til et lavkarbonsamfunn og å oppmuntre partnere og kundene våre til å redusere deres utslipp.

If undertegnet Science Based Target-initiativet i oktober 2021. Bedrifter må sende inn ambisiøse mål for egen reduksjon av utslipp innen to år etter å ha undertegnet. Deretter blir målene evaluert av miljøorganisasjonen Science Based Targets initiative (SBTi).

If arbeider nå med å definere egne mål, evaluere investeringene våre og sette milepæler for å oppnå klimaambisjonene våre.

Morten Thorsrud, konsernsjef i If.

If har allerede tatt bærekraft inn i risikovurderingen vår. Vi risikovurderer kundene våre utfra et ESG-perspektiv (Environment, Social og Governance) for å sikre at de har fokus på bærekraftsprinsippene til FNs Global Compact. If er en del av FN Global Compact gjennom eierselskapet vårt, Sampo.

Åpenhet for investorer, kunder og partnere

Arbeidet med vitenskapsbaserte klimamål skal rapporteres offentlig. Målene skal kommuniseres til kunder, investorer og andre interessenter, og utviklingen skal rapporteres årlig.

Siden 2008 har If redusert CO2-utslippene fra egen virksomhet med 59 prosent. Vi forventer at de kommende, ambisiøse klimamålene vi setter nå, vil påvirke både oss selv og de cirka 3000 partnerne våre innen bil- og bilverkstedindustrien og de nesten 1000 leverandørene våre innen eiendom.

Fra før støtter og oppfordrer vi underleverandørene våre til å jobbe aktivt med bærekraft. Alle underleverandører må følge Ifs etiske retningslinjer for leverandører, som inkluderer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og bekjempelse av korrupsjon. I tillegg stiller If sektortilpassede miljøkrav til leverandører som reparerer eiendom og kjøretøy. Vi ønsker å sikre at avfall og materialer fra reparasjonsprosessene våre håndteres på best mulig måte, og vi oppfordrer leverandørene våre til å minimere bruken av ressurser og materialer og til å gjenbruke og resirkulere så mye som mulig.

Konsernsjef Morten Thorsrud sier at innsatsen for å redusere klimagassutslippene skal intensiveres i hele Ifs leverandørkjede:

Vi øker kravene til leverandørene og partnerne våre for å oppnå fremtidige mål. Vi ønsker å både beholde og tiltrekke oss leverandører og partnere som vil gjennomføre klimatiltak.

Morten Thorsrud, konsernsjef i If.

Gjennomgår investeringene

If følger sektorspesifikke retningslinjer for finanssektoren. Retningslinjene for vitenskapsbaserte klimamål for finans krever at vi inkluderer investeringene våre i målsettingen vår. Ifs investeringsportefølje er på rundt 120 milliarder SEK, hvorav nesten 5 milliarder SEK er investert i grønne obligasjoner. Investeringene utgjør majoriteten av Ifs totale klimagassutslipp.

If skal nå definere mål for å samordne investeringsaktivitetene med Parisavtalen. En innledende analyse av investeringsporteføljen viser at If har et godt utgangspunkt. Mer enn halvparten av porteføljen kan allerede kategoriseres som i tråd med Parisavtalen. 

Mer enn 1000 selskaper i 60 land og i nesten 50 sektorer har forpliktet seg til å redusere utslippene sine - i det tempoet og i den størrelsen som vitenskapsbaserte klimamål krever.

Mer om ESG og FNs Global Compact

Mer om vitenskapsbaserte mål

Neste skritt er å gjennomføre en nedenfra-og-opp-analyse av alle investeringer, gjennomgå retningslinjene våre for investeringer og analysere sektorer og selskaper - alt for å kunne definere konkrete mål for utslippsreduksjon. Deretter sendes målene til SBTi for offisiell godkjennelse innen to år etter at avtalen ble inngått.

Om vitenskapsbaserte mål (SBTi)

Et vitenskapsbasert klimamål er et klimamål basert på den nyeste forskningen og anerkjente metoder. Vitenskapsbaserte klimamål er verifisert av det uavhengige byrået Science Based Targets initiative.

Når et selskap forplikter seg til et vitenskapsbasert klimamål, har selskapet to år på seg til å levere mål planer for å oppnå målet innen en bestemt periode – inkludert konkrete milepæler.

Målene skal være basert på selskapets egen kartlegging av CO2-utslipp, og de må være i tråd med målene i Parisavtalen. Målene vurderes og godkjennes av en uavhengig organisasjon.

Science Based Targets initiative er et samarbeid mellom Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI), World Wildlife Fund (WWF) og FNs Global Compact.

The targets must be based on the company's own mapping of CO2 emissions and must live up to the goals of the Paris Agreement. The targets are assessed and approved by an independent organization.

The Science Based Targets initiative is a collaboration between the Carbon Disclosure Project (CDP), the World Resources Institute (WRI), the World Wildlife Fund (WWF) and the UN Global Compact.