Brannsikker drift og el-anlegg med Active Fire Barrier!

Feil i elektriske anlegg er en av de vanligste årsakene til brann i næringslivet. De siste ti årene har næringslivet rapportert inn 13 403 branntilløp med årsak i elektrisk fenomenskade.

Det utgjør i snitt nesten fire rapporterte branntilløp daglig. Dette ønsker vi å gjøre noe med – og vi håper du vil være med!

 • Forsikringsrabatt

  Med Active Fire Barrier får du rabatt på forsikringen.

 • Forebygger og reduserer skader

  Active Fire Barrier overvåker el-anlegget og varsler via tidligfasedeteksjon ved kritiske feil. Systemet forebygger dermed brann og reduserer skadeomfang og kostnader ved feil og mindre branntilløp.

 • Enkelt og rimelig

  Installasjon av Active Fire Barrier er rimelig og svært enkelt.

Sammen kan vi bidra til å beskytte liv og verdier

For å aktivt bidra til å redusere brannrisikoen, støtter vi installasjon og vedlikehold av Active Fire Barrier ved å redusere prisen på brannforsikringen for næringskunder i Norge. Ta kontakt med oss for å få vite hva du kan få i prisreduksjon.

Active Fire Barrier forhindrer brann ­– helt automatisk

De siste ti årene har norsk næringsliv hatt i snitt omtrent 4 branntilløp hver dag med elektrisk fenomenskade som brannårsak (BRASK 2010 – 2019).

Moderne løsninger i bedriftene har ført til økt strømforbruk. Dette gir økt stress på el-anlegget, og risiko for varmgang og branntilløp. Majoriteten av dagens el-anlegg er eldre og dimensjonert for et langt lavere strømbehov enn moderne anlegg. Mens nye anlegg kan være utsatt for komponentfeil, installasjonsfeil eller underdimensjonering.

Ved elektrisk feil som medfører overbelastning i fordelingstavle og komponenter, avgis det gasser før åpen flamme oppstår. Active Fire Barrier er et norskutviklet system som oppdager disse gassene og varsler deg om feil i el-anlegget, systemet kan også kutte strømtilførselen der dette er forsvarlig slik at branntilløpet blir forhindret.

Når installasjonen er gjennomført så vil vi at du dokumenterer det for oss:

 • Send oss samsvarserklæring for installasjon av AFB-systemet
 • Ved el-kontroller iht. vanlige forskrifter, skal kontroll av AFB-systemet dokumenteres
 • Skifte ut detektorer hvert 6. år


Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.