Sykefravær er ingen privatsak

Både arbeidsgiver og medarbeidere har plikter overfor hverandre når det gjelder sykefravær.

 • Medarbeidere skal gi beskjed om sykefravær så fort som mulig, og samarbeide om å finne gode løsninger dersom de har mulighet til å gjøre visse arbeidsoppgaver.
 • Arbeidsgiveren har ansvar for å følge opp sykemeldte medarbeidere og tilrettelegge slik at de kan komme så raskt som mulig tilbake i jobb.

Godt sykefraværsarbeid krever kompetente ledere

Her er noen tiltak som kan hjelpe bedriften med å forebygge sykefravær.

 1. Kartlegg sykefraværet
  Skaff deg oversikt over mønstre og sammenhenger i sykefraværet, det gir deg kunnskap og avdekker utfordringer. Sammenlign gjerne egne tall med tall for bransjen og landsgjennomsnittet. Da får du et bilde av hvordan din bedrift ligger an og hvilke mål du bør sette for bedriften.
 2. Sett mål og lag aktivitetsplan
  Sett et konkret mål for bedriften og lag en aktivitetsplan som beskriver arbeidet som må gjøres for å nå målet. For å sikre fremdriften er det lurt å tidfeste når de ulike oppgavene skal være gjennomført. I tillegg er det viktig å forankre mål og aktivitetsplan med ledelsen, tillitsvalgte, verneombud og ansatte.
 3. Oversikt over enkeltsaker
  En leder bør ikke ha for mange medarbeidere å følge opp. Sørg for at lederne får opplæring i hvordan de skal gjennomføre gode oppfølgingssamtaler, og støtte og veiledning i vanskelige enkeltsaker.
 4. Tilrettelegg arbeidet slik at sykemeldte kan komme raskere tilbake, helt eller delvis
  Det finnes mange tiltak som kan gjøres for å få medarbeideren raskere tilbake i jobb. F.eks. endret arbeidsfordeling, nye eller midlertidige arbeidsoppgaver, tilpasset arbeidstid, ekstra støtte og oppfølging, tekniske hjelpemidler og tilpasning av arbeidsplassen.

Lavt sykefravær er både lønnsomt og en plikt

Lavt sykefravær er lønnsomt, både for virksomheten, for de ansatte og for samfunnet. Derfor gir lovverket rammer for sykefraværsarbeidet. Det definerer arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og hvilke roller legen, bedriftshelsetjenesten og NAV skal ha.

Kilde: Sosial- og helsedepartementets idébank for sjukefråværsarbeid