ÅpenhetslovenÅpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Her finner du Vertikal Helses redegjørelse for aktsomhetsvurderingen.