Tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelighet er noe vi hos If forplikter oss sterkt til, og er utgangspunktet for utviklingen av alle våre digitale tjenester. Her kan du lese mer om vår tilgjengelighetserklæring.

Tilgjengelighet for alle

Vi har som mål å sørge for at alle våre digitale tjenester skal bli oppfattet, brukt og forstått av alle brukere. Tilgjengelighet er en integrert del i utviklingen av digitale tjenester hos If.

Vi jobber kontinuerlig for å

  • oppdatere og forbedre våre digitale tjenester (nettsider, applikasjoner osv.) og identifisere eventuelle tilgjengelighetsproblemer
  • tilby opplæring til våre IT-ansatte for å videreutvikle deres kompetanse innenfor alle områder av tilgjengelighet og universell utforming
  • gi support til alle Ifs team gjennom vårt eget dedikerte team av spesialister innenfor tilgjengelighet og universell utforming
  • bruke et variert utvalg av verktøy for å hjelpe oss å aktivt vurdere tilgjengelighet i våre digitale tjenester, både uavhengig og sammen med eksterne partnere
  • teste våre digitale tjenester med brukere som har ulike typer funksjonsnedsettelse

Samsvarsnivå for tilgjengelighet

Vi tar sikte på å opprettholde og videreutvikle tilgjengelige nett- og mobilapplikasjoner, og å oppnå samsvar med WCAG 2.1 A & AA-nivåstandardene samt universelle designprinsipper:

  • Vi tar sikte på å sørge for at tilstrekkelig fargekontrast brukes og at innholdet er tilgjengelig uten å være avhengig av farger/bilder alene.
  • Vi har som mål at løsningene våre skal være fullt brukbare med ulike kontroller og inndataenheter, inkludert enkel navigering ved hjelp av tastatur og for brukere med motoriske funksjonsnedsettelser.
  • Vi tar sikte på å kontinuerlig forbedre vår tilgjengelighetstesting og vår praksis rundt dette, og å regelmessig teste våre løsninger for å identifisere problemer/utfordringer rundt tilgjengelighet i våre løsninger.

Kontaktinformasjon og tilbakemeldinger som gjelder tilgjengelighet

Hvis du oppdager problemer med tilgjengelighet på vår nettside, vil vi veldig gjerne høre fra deg. Du når oss via e-post: tilgjengelighet@if.no