Hovedmeny Til innhold

Presse

Er du journalist? Her finner du blant annet våre pressekontakter, pressemeldinger og lenker til våre sosiale medier. 

Besøk vårt presserom

Pressekontakter

Sigmund Clementz

Sigmund Clementz

Kommunikasjonssjef
+47 982 49 805
Send e-post

Ellen Paulsen

Ellen Paulsen

Kommunikasjonssjef
+47 900 36 010
Send e-post

Pressemeldinger

Høye klimaambisjoner: If utvider egne klimamål til å omfatte skadereparasjoner for mer enn 3 milliarder svenske kroner i året

01.29.2024, 08.13

If er blant de første forsikringsselskapene i Norden som har fått de kortsiktige klimamålene sine godkjent av SBTi. Nordens største forsikringsselskap kjøper materialer og tjenester for mer enn 11 milliarder SEK hvert år innen motor- og eiendomssegmentet og vil nå redusere utslippene fra skadeoppgjør.

If slutter seg til de mer enn 4000 selskapene over hele verden som har fått godkjent de kortsiktige («near term») klimamålene sine av Science Based Targets initiative (SBTi). If er det første nordiske forsikringsselskapet med kortsiktige, vitenskapsbaserte mål. I Sverige, Finland og Danmark er selskapet første forsikringsselskap.

If har valgt å frivillig gå utover SBTis krav til finansinstitusjoner ved å inkludere store deler av skadeoppgjør i listen over kategorier for utslippsreduksjon. 

Konsernsjef Morten Thorsrud i If har ventet spent på godkjenningen fra SBTi. 

– Behandling av skadeoppgjør er kjernen i virksomheten vår. Vi behandler mer enn én million skadeoppgjør innen motor- og eiendomssegmentet. Her har vi indirekte en betydelig del av utslippene våre, og vi kan helt klart påvirke dette ved å oppfordre leverandørene våre til å sette ambisiøse klimamål, sier Thorsrud.  

– Vi mener at forsikringsbransjen bør ha større fokus på klimapåvirkning fra denne delen av virksomheten, og vi er glade for å kunne gå utover kravene fra SBTi, sier Philip Thörn, som er Head of Sustainability i If. 

Vil ligge i forkant

Som finansinstitusjon er If pålagt å sette mål for selskapets investeringer. Ifs investeringsportefølje på rundt 120 milliarder svenske kroner representerer majoriteten av Ifs totale klimagassutslipp. Kombinert med varer og tjenester i forbindelse med skadeoppgjør utgjør dette en betydelig del av Ifs totale utslipp. 

– Vi ønsker at målene våre skal ha så stor innvirkning som mulig. Ved å sette vitenskapsbaserte mål og inkludere frivillige tiltak for reduksjon i forbindelse med skadeoppgjør ønsker vi å ligge i forkant i utviklingen mot en bærekraftig forsikringssektor, sier konsernsjef Morten Thorsrud.  

If reparerer og resirkulerer allerede nesten 3500 tonn plast og metall ved reparasjon av kjøretøy årlig. 

– Strenge krav, kombinert med tett samarbeid med leverandørene og partnerne våre, gjør at vi kan utvikle virksomheten vår, samtidig som vi bidrar til en mer bærekraftig utvikling, sier Philip Thörn. 

– Reparasjoner og gjenoppbygging i forbindelse med skadeoppgjør er kjernen i forsikringsvirksomheten. Målet vårt er å ha høye standarder for forsikringsvirksomheten vår ved aktivt å be om innovative løsninger, ressurseffektivitet, åpenhet og ansvarlighet fra leverandørene våre, slik at vi kan minimere negativ påvirkning og stimulere til bærekraftig produksjon og forbruk. 

Dette støttes av konsernsjefen: 

–Vi kan utgjøre en viktig forskjell ved å stille krav til og støtte leverandørene vi bruker i forbindelse med skadeoppgjør, slik at de får økt fokus på bærekraft – for eksempel ved å redusere materialbruken og å reparere og gjenbruke i stedet for å bruke nye deler. Derfor ønsker vi å inkludere skadeoppgjør i målsettingen vår: Det er helt avgjørende at vi gjør alt vi kan for å redusere klimagassutslippene.  

– Vi opplever økt fokus på bærekraft fra kundene våre. Det er naturlig at vi også stiller krav til leverandørene våre i forbindelse med deres arbeid med bærekraft. Bransjens engasjement i klimakampen er helt avgjørende for både fremtidige generasjoner og for selskapenes egen, langsiktige suksess, sier Morten Thorsrud.

Her er Ifs kortsiktige mål for utslippsreduksjon:

Scope 1 – direkte energi:  

Redusere utslipp med 48 % innen 2030  

Her stammer Ifs utslipp fra firmabiler. If skal redusere utslippene fra 132 tonn CO2e i basisåret 2020 til 69 tonn innen 2030 ved blant annet å bytte ut bensin- og dieselbiler med elbiler.  

Scope 2 – indirekte energi:  

Redusere utslipp med 42 % innen 2030  

Utslipp fra elektrisitet, oppvarming og kjøling av Ifs kontorer skal reduseres fra 1488 tonn CO2e i basisåret 2020 til 863 tonn CO2e innen 2030. Dette skal oppnås ved å for eksempel bytte til grønn fjernvarme ved kontoret vårt i Helsinki og fornybar elektrisitet ved kontorene våre i Baltikum.  

Elektrisiteten vi kjøper til de største kontorene våre i Norden, kommer allerede fra fornybare kilder. 

Scope 3 – andre indirekte utslipp 

Scope 3 dekker 15 utslippskategorier, men for finanssektoren er investeringer den eneste obligatoriske kategorien.  If har valgt å frivillig inkludere reduksjon av utslipp fra innkjøpte varer og tjenester (skadeoppgjør).  

Investeringer 

Investeringer medførte 433 000 tonn CO2e-utslipp i 2020*. Ifs porteføljemål omfatter 85% av selskapets totale investeringer og utlån per 2020**. If bruker temperaturvurdering for å sette mål for børsnoterte aksjer, selskapsobligasjoner, fond og ETFer, for eksempel:  

If forplikter seg til å tilpasse porteføljens scope 1+2 temperaturscore per investert verdi i ​børsnoterte aksjer, selskapsobligasjoner, fond og ETFer ​fra ​2,52​ °C i 2020 til ​2,04​ °C i 2027.  

Skadeoppgjør 

Innkjøpte varer og tjenester i forbindelse med skadeoppgjør førte til utslipp på nesten 90 000 tonn CO2e i 2020. Siden 2020 har If krevd at alle leverandører i forbindelse med skadeoppgjør overholder Ifs etiske retningslinjer for leverandører ("Supplier Code of Conduct"). If har nå, på frivillig basis, definert mål for leverandørengasjement for innkjøpte varer og tjenester for å redusere utslipp fra skadeoppgjør:  

If har satt som mål at 30 % av leverandørene, basert på forbruk i forbindelse med innkjøp av varer og tjenester, skal ha vitenskapsbaserte mål innen 2028. 

If er Nordens største skadeforsikringsselskap med virksomhet i Norden og Baltikum. 

Følg oss på LinkedIn

Hold deg oppdatert på hva som skjer hos oss i If.

Facebook

Få med deg hva som rører på seg i If gjennom Facebook-kontoen vår.

Besøk vår YouTube-kanal

Se våre reklamefilmer, informasjonsvideoer og andre klipp.