Gjenoppbygging på en grønnere og mer bærekraftig måte

Odd Magnus Barstad, Nordic Head of Claims og Line Gjengedal Ruud, Head of Large, Complex & International Claims at If

Lyst på pizza startet brannen som førte til store skader på bygården i Sandefjord. If gjorde leilighets- og kontorbygget om til et pilotprosjekt for en ny, fremtidsrettet og mer bærekraftig måte å gjenoppbygge på.

Det startet med et måltid i 2021. En sulten leietaker tok en frossenpizza ut av esken, plasserte pizzaen på et stekebrett og la den tomme pappesken på komfyren. Han var kanskje litt for rask da han slo på stekeovnen, for han merket ikke den store feilen: Han hadde skrudd på en av stekeplatene i stedet for stekeovnen. 

Leietakeren løp ut døren for å handle raskt på butikken, men før han rakk tilbake, hadde det allerede oppstått en katastrofe på kjøkkenet. Flammene fra pizzaesken hadde spredt seg til resten av leiligheten, og den voldsomme og raskt voksende brannen førte til store skader på hele bygningen. 

Pilotprosjekt for en ny tid

I dag er byggeplassen fylt av bygningsarbeidere som reparerer bygningen og setter den tilbake til opprinnelig tilstand. Men noe er likevel annerledes: Bygningen er dekket av Ifs nye vilkår Bærekraftig bygg, noe som gjør det enda enklere å gjenoppbygge skadde bygg på en bærekraftig måte. 

I forbindelse med gjenoppbyggingen, som blant annet utføres med bruk av massivtre, kommer bygningen til å kobles til fjernvarme, og det skal også monteres solceller på taket. I tillegg implementeres mange enkle bærekraftstiltak, som for eksempel automatiske kraner på toalettene. 

Byggeplasss
Foto: Kilian Munch

– Fjernvarme er det vi har størst forventninger til. Vi har ikke erfaring med dette fra tidligere, men det virker som en fornuftig og trygg måte å varme opp bygninger på, sier Ole Arvesen, som er en av de to som eier bygningen. 

Råd og støtte

Med Bærekraftig bygg gir If konkrete råd, veiledning og økonomisk støtte til bærekraftige tiltak ved gjenoppbygging etter store skader på næringsbygg. Dette er basert på sertifiseringsmodellen BREEAM-NOR. Sertifiseringen er Norges mest brukte system for miljøsertifisering av bygninger. 

Den norske Super-forsikringen for næringsbygg har nå Bærekraftig bygg som en del av dekningen. Dette innebærer rådgiving og økonomiske bidrag til bærekraftige tiltak ved gjenoppbygging etter omfattende skader, for eksempel etter brann. 

Mennesker på byggeplass
Foto: Kilian Munch

Bærekraftig bygg gjelder når en bygning blir mer enn 50 prosent skadet, eller hvis det oppstår skader som overstiger 10 millioner kroner. Da vil If sammen med eksterne rådgivere og partnere tilby rådgivning, veiledning og støtte for foreslåtte bærekraftstiltak knyttet til skaden for opptil 3 millioner kroner. 

– Vi vet at nesten 40 prosent av verdens energirelaterte klimagassutslipp stammer fra bygging og drift av bygninger, og alle bærekraftstiltak bidrar til en faktisk reduksjon av de totale utslippene, sier Odd Magnus Barstad, som er Nordic Head of Claims hos If. 

Det er viktig med økonomiske gulrøtter hvis vi skal nå klima- og miljømålene våre i tide.

General Manager Katharina Th. Bramslev

Positivt tiltak

Grønn Byggallianse arbeider for å gjøre bærekraft til et naturlig valg for bygnings-, anleggs- og eiendomssektorene, og de forvalter BREEAM-sertifiseringen i Norge. 

Daglig leder Katharina Th. Bramslev er svært fornøyd med Ifs initiativ: 

– Det er viktig med økonomiske gulrøtter hvis vi skal nå klima- og miljømålene våre i tide, og da spiller bank, finans og forsikring en avgjørende rolle, sier Bramslev. 

Line Gjengedal Ruud, som er Head of Large, Complex & International Claims hos If, sier:  

– Med vår lange erfaring og omfattende kunnskap om næringsbygg er vi i en unik posisjon til å kunne gi bedriftskundene våre konkrete råd, veiledning og bistand i forbindelse med implementering av bærekraftige tiltak i forbindelse med gjenoppbygging etter skader. 

Etter gjenoppbyggingen mottar eierne av bygningen dokumentasjon på oppnådd BREEAM-resultat samt en beregning av reduksjonen av bygningens CO2-avtrykk. 

(Lagerbygninger, industrielle produksjonsbygninger og driftsbygninger er ikke omfattet av Bærekraftig bygg-vilkåret.)

Dette er BEEAM

BREEAM-familien av sertifiseringsordninger eies av Building Research Establishment (BRE) i Storbritannia. 

BREEAM har lokale tilpasninger i mange land, og ordningen er mye brukt i forbindelse med miljøsertifisering av nybygg og ved større renoveringer. Grønn Byggallianse forvalter BREEAM-NOR, som er den norske versjonen av BREEAM for nybygg og renovering, og organisasjonen vil også snart forvalte BREEAM-In-Use, som gjelder for eksisterende bygninger. 

Når en bygning bygges i samsvar med BREEAM-standarden, får prosjektet kvaliteter som er høyere enn minimumskravene i byggeforskriftene, og det tas også hensyn til verdier som samfunnet er opptatt av. 

Det finnes fem nivåer for sertifisering av bygninger: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Med hvert nivå økes bygningens bærekraftsnivå.