Muggsopp i boligen

Muggsopp er ofte et resultat av dårlig ventilasjon, lekkasjer og fuktskader fra byggetiden.

Muggsoppsporer som kommer inn i boligen begynner å spire på fuktige materialer og blir til muggsopp. Siden muggsoppen er spesialist på nedbrytning av organiske materialer kan fremveksten forekomme på nærmest alt, bare det har nok fuktighet.

Aller best trives den ved temperatur på drøyt 20 grader og en relativ luftfuktighet på over 95 prosent.

Årsaker til muggsopp innendørs

Grunnen til at det av og til finnes unormalt store mengder muggsopp inne kan være

 • dårlig ventilasjon og utlufting
 • feil i selve bygningskonstruksjonen eller dårlig håndverk
 • vannskader fra vannrør eller lekkasjer fra vaskemaskin og oppvaskmaskin
 • manglende utvendig fuktsikring av mur under bakken
 • dårlig utvendig drenering
 • lekkasjer i takkonstruksjon, rundt pipe, vinduer og dører

Fakta om muggsopp

Her trives muggsoppen

Veksten av muggsopp er ekstra høy der det er rått og fuktig. De vanligste stedene for muggsopp i huset eller leiligheten er derfor:

 • på badet
 • i våtrom
 • i kjelleren eller krypkjelleren
 • på loftet
 • i boligrom på støpt gulv under terrenget

Ta gjerne en jevnlig inspeksjon i kjellerboden og krypkjelleren, kikk bak gulvlistene i dårlig ventilerte rom eller fuktutsatte områder. Ser du et grått, svart eller grønt belegg, eller annen misfarging, er sjansen stor for at det er muggsopp. 

Sjekk boligen for muggsopp

Muggsoppen opptrer gjerne som misfarging eller et gråsvart belegg, men er ikke alltid like lett å se med det blotte øyet. Derfor er det beste og enkleste rådet for å oppdage om du har muggsopp i huset å bruke luktesansen. Tenk også over om noen i husstanden har allergireaksjoner eller andre helseplager som kan skyldes muggsopp.

Les mer om muggsopp og helseplager

Hvis du ser muggvekst på overflater eller kjenner lukten av mugg er det viktig å få kartlagt omfanget av muggveksten og se nærmere på hva som kan gjøres for å bli kvitt muggsoppen og unngå at den kommer igjen.

Muggsoppsporer i luften kan påvises på flere måter, blant annet:

 • ved støvprøver for undersøkelse av et analyselaboratorie
 • ved luftprøver som samler opp muggsoppsporene slik at de kan dyrkes og analyseres videre av eksperter
 • ved prøver som tas direkte fra der muggsoppen vokser og som dyrkes for videre studier

Les mer om hvordan du fjerner muggsopp

Svartsopp

Svarte og gråsvarte belegg av muggsopp er ganske vanlig, og mange kaller dette for svartsopp.

Råte og råtesopp

Råte og råtesopp kan forårsake store skader på treverk og bærende konstruksjoner.

Mange norske boliger er i dårlig stand

If Boligsjekk gir deg gode råd for å redusere faren for vannlekkasjer, sopp, råteskader, brann og tyveri. If Boligsjekk inngår i vår Super husforsikring.

Samle forsikringene dine hos oss

Få inntil 15 % fordelsrabatt