Feriebolig i utlandet

Vi gjør forsikring enklere
 1. Fritidsbolig i utlandet

Vi forsikrer din utenlandske drøm​​​

Selv om du har fritidsboligen din i utlandet trenger ikke forsikringsselskapet ditt å ligge der. Vi tilbyr en trygg og tilpasset forsikring for ferieboliger i alle EU-land slik at du kan være trygg på at vi er her for deg hvis du trenger hjelp.  


 • Vi ordner alt

  Forsikringsavtalen din er på norsk og du betaler via din norske bank.

 • Forutsigbar og trygg

  Forsikringen er basert på norske lover, men tilpasset landet du ferier i.

 • Norges beste kundeservice

  Skadesenteret vårt er åpent 24/7 og vi løser 76 % av alle saker i løpet av 24 timer.

Hva som er inkludert i forsikringen Inkludert
Fullverdiforsikring på bygningen

Blir ferieboligen din totalskadet i for eksempel en brann, garanterer vi å betale alle kostnader i forbindelse med gjenoppbyggingen av ferieboligen - uten fradrag for alder og slitasje. Vi garanterer at erstatningen vår er tilstrekkelig for å bygge en tilsvarende bygning.

Brann

Vi erstatter brannskader på innbo, bygning og hageanlegg. Det kan ta lang tid å bygge opp ferieboligen etter en brann. I denne perioden tar vi hånd om hele gjenoppbyggingsprosessen slik at du så rask som mulig kan ta ferieboligen din i bruk igjen.

Vann og rørskader

Vi erstatter vannskader på innbo, bygning og hageanlegg, for eksempel ved styrtregn som resulterer i at vann trenger inn i bygningen fra terreng, grunn eller avløpsrør.

Vi erstatter ikke vannskader på bygningen som skyldes utett tak eller utett våtrom.

Tyveri, innbo og skadeverk

Ved innbrudd erstatter vi skade på innbo, bygning og hageanlegg. Ved skadeverk og tyveri ved innbruddet erstatter vi alle eiendelene dine som ble stjålet og reparerer eventuelle skader tyvene har påført bygningen.

Ansvarsforsikring

Hvis du får et rettslig erstatningsansvar for skade på annen person eller andres ting, så hjelper vi deg. For eksempel hvis trampolinen blir tatt av vinden og skader eiendeler hos naboen eller hvis du ved et uhell sykler på en parkert bil, vil vi hjelpe deg med saken og dekke et eventuelt erstatningskrav.

Naturskade

Blir tingene dine eller ferieboligen din skadet som følge av naturskader, som flom, storm, skred, vulkanutbrudd eller jordskjelv, erstatter vi skadene. Dette gjelder uavhengig av nasjonal lovgivning, der det for eksempel i Spania kan ta flere år før myndighetene utbetaler erstatning etter skade.

Reise- og oppholdsutgifter

Vi erstatter reise- og oppholdskostnader med inntil 20 000 kroner hvis du må oppsøke ferieboligen din i forbindelse med større skader.

 1. Fritidsbolig i utlandet