Dette er Mathias

Han er forsikringsrådgiver.
Han går en mil i kundenes sko.

Søk nå!

I rollen som utgående forsikringsrådgiver i If er Mathias en av dem som gir trygghet til eksisterende kunde, ved å sørge for at de er riktig forsikret. Livet forandrer seg, nye behov dukker opp mens andre kanskje forsvinner. Uansett livssituasjon er Mathias der – ved våre kunders side.

"Vi utgjør jo en stor del av livet til våre kunder, spesielt om noe skulle skje. Det gir jobben min så stor mening når jeg vet hvilken forskjell vi kan utgjøre i folks liv. Jeg lytter alltid mest i samtalene med kundene, jeg gir jo de beste rådene når jeg først virkelig har hørt etter hva kundene er opptatt av."

Å gå en mil i kundens sko

I rollen som utgående forsikringsrådgiver består hovedoppgavene dine av å booke og avholde møter med eksisterende kunder for å gjennomgå deres forsikringsbehov. I disse møtene gjør du en grundig behovskartlegging som bidrar til at kundene er riktig forsikret slik at de kan føle seg trygge i hverdagen. Å etablere tillit til kundene er avgjørende i denne stillingen.

- Jeg lytter alltid mest i samtalene med kundene. Det gjør meg best i stand til å gi de beste rådene. Kundene skal alltid føle at de har meg ved sin side, og da må jeg først lytte og forstå deres behov.

Noen ganger treffer Mathias kunder midt oppi hendelser der de er fortvilet. Som den ene gangen han ringte en kunde som akkurat hadde fått motorhavari. Da ble det viktigere for Mathias å hjelpe kunden der og da enn å skulle snakke om alle andre forsikringer.

- Jeg hjalp kunden med å melde inn skaden og gikk gjennom alt sammen med ham. Jeg fulgte ham opp i etterkant for å høre at alt hadde gått bra. Kunden var så lettet og glad for at vi dekket skaden og at det var så enkelt.

I etterkant samlet denne kunden alle sine forsikringer i If. For Mathias handlet det om å sette seg inn i kundens situasjon der og da, ta på seg kundens sko. Det er jo de færreste som klarer å tenke på annet enn skaden når man står der midt i situasjonen, da vil man bare ha så rask og smidig hjelp som mulig. Og i If jobber vi alle for å være ved kundens side, så for Mathias var det helt naturlig å hjelpe først.

Ser mennesket

Det er noen ganger lett å glemme at det finnes mennesker bak alle tingene de forsikrer. Å jobbe med forsikring handler jo ikke først og fremst om alle tingene folk eier, men at det er mennesker og familier som bor i disse husene de kaller hjem. At det sitter en hel familie forventningsfulle i bilen på vei til ferie, eller gleder seg til feriefølelse og sjøluft i den nye båten sin.

- Jeg bruker mye av meg selv i samtalene med kundene, ikke minst hvordan jeg selv ville ønske å bli møtt når jeg skal forsikre store verdier. Tryggheten i å være godt forsikret er så viktig, og det opplever man jo ofte ikke før man plutselig står der halvveis til målet på ferie med motorhavari. Det er viktig for meg å klare å formidle den tryggheten en god forsikring gir.

 Tar var på kunder og hverandre

Foruten beliggenheten til kontoret i Trondheim, som Mathias beskriver som «helt konge» fremhever han arbeidsmiljøet som en viktig årsak til at han trives så godt i If:

- Det blir veldig tette bånd i teamene, men det er et veldig bra miljø også på tvers av team. Folk er opptatt av fellesskapet, opptatt av andres beste like mye som sitt eget beste. Det er mange som har lyst til å hjelpe og pushe om man trenger en dytt!