Dette er Chantal

Hun er forsikringsrådgiver.
Men først og fremst er hun et medmenneske.

Søk her!

I rollen som inngående forsikringsrådgiver i If sitter Chantal tettest på kundene våre. Det er et stort ansvar og en tillitserklæring, og vi i If er ikke i tvil om hvilken innsikt de ansatte på kundesenteret har om våre kunders behov. Derfor har vi en idébank som vi sterkt oppfordrer alle våre ansatte til å bruke, noe også Chantal har gjort.

- Jeg hadde en idé til en fin åpning i samtalene med kunder, der man tør å stille spørsmål for å sjekke om de er feilforsikret eller kanskje ikke utnytter alle fordeler de har med å forsikre familien og forenkle prosessen rundt dette. Min idé om å på den måten komme i rett posisjon til å snakke med kunden om deres forsikringsbehov ble implementert og tatt i bruk hos andre kundesentre også. Da ble jeg både stolt og følte virkelig at i If blir man hørt!

Jobben i If setter ting i perspektiv

Chantal er veldig ydmyk i jobben som forsikringsrådgiver. Kunder skal forsikre noen av sine største verdier og ikke minst kanskje seg selv og barna. Da kjenner man på ansvaret man har for å gi kundene de beste rådene for å sørge for at de er best mulig forsikret om uhellet først er ute.

"Det setter ting litt i perspektiv. Vi tenker alle at vi er udødelige, men selv om du er frisk i dag kan du bli syk i morgen. Mine råd skal gjøre kunder i stand til å leve det livet de vil også om noe skulle skje. Det gjør meg stolt at jeg kan hjelpe kunder med dette."

Store muligheter for personlig utvikling

Noe av det beste med å jobbe i If er at det er et stort selskap med mange muligheter for personlig utvikling. Om man er interessert som Chantal er If villig til å satse på deg selv om du er ny:

- Da jeg kom inn, uten noe erfaring fra forsikringsbransjen, melde jeg min interesse for å være stedfortreder for lederen på teamet. Jeg fikk den rollen til tross for at jeg var ny og det synes jeg sier mye om If som arbeidsgiver!

Chantal har vist stor interesse for å lære mer om faget og hun har fått mulighet til å jobbe sammen med Ifs avdeling for produkt og pris.

- Det er så store muligheter til utvikling bare man tør å kaste seg uti det, avslutter Chantal.

"If er så flinke til å bruke den erfaringen vi sitter med på kundeservice! Plutselig sitter jeg i en arbeidsgruppe sammen med produkt og pris og ser på hvordan vi kan forbedre personforsikringsproduktet vårt. Og min stemme blir hørt like mye som alle andres, det er så inspirerende!"