Behandling av personopplysninger

-når du søker jobb

Opplysningene du oppgir i søknaden og CV-en din blir lagret i databasen vår slik at vi skal kunne vurdere ditt kandidatur. Det er kun rekrutterende leder og HR som har tilgang til opplysningene. Vi garanterer at personopplysninger ikke vil bli brukt i andre sammenhenger eller av andre virksomheter.

Opplysningene vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår forpliktelse overfor deg. Personopplysninger lagres i maksimalt 2 år etter at rekrutteringsprosessen er avsluttet.

Dersom du har sendt en åpen jobbsøknad vil opplysningene bli kunne bli delt med HR og ledere i enheter som kan ha behov. Din åpne jobbsøknad lagres i maksimalt 12 måneder.

Du kan når som helst kreve at opplysningene dine slettes. Du kan også kreve innsyn i de personopplysningene vi har lagret om deg, og få informasjon om hvordan opplysningene behandles av If.

For gjennomføring av evne- og personlighetstester bruker If Master Managements testverktøy og opplysningene slettes etter 6 måneder. I tillegg gjennomfører If bakgrunnsjekk av alle kandidater som aksepterer jobbtilbud hos oss. Du vil motta mer informasjon om bakgrunnsjekk dersom du mottar et jobbtilbud fra oss.

Recruitment privacy notice (PDF)