If Trygghetsfond

Trygghetsfondet har tatt en liten pause for å gjøre noen endringer i hvordan vi tildeler penger. Derfor mottar vi ikke søknader inntil videre. Tusen takk til alle som har søkt – og gratulerer til alle som har fått tildelinger. Vi kommer tilbake med mer informasjon snart.

Tidligere vinnere

Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør If og Halvor Rismyhr, leder Redningsselskapet region Agder.

Redningsselskapet i Arendal

Hjertestarter til Redningsselskapets hovedbase i Arendal. Det betyr økt sikkerhet for alle som er på besøk der for å lære båt- og sjøvett.

Evolution Sarpsborg Danseklubb

Evolution Sarpsborg Danseklubb har fått velutstyrt førstehjelpsbag fra If Trygghetsfond. For det skjer av og til skader på danserne, og da er det godt å ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig.

Røde Kors i Lillesand

Den nye Røde Kors båten i Lillesand har fått få 15 000 kroner fra til innkjøp av redningsgrind. Den sikrer at skadde personer kommer effektivt om bord i redningsbåten.

Bryggen i Bergen

Brannsikkerheten er blitt bedre på Bryggen i Bergen. 52 nye håndslukkere er blitt plassert inne og ute i anlegget, som årlig besøkes av 1,4 millioner mennesker.