If Trygghetsfond

deler ut hjertestartere, kartplottere og førstehjelpsutstyr

If har et Trygghetsfond som hver måned deler ut kr 50 000 kroner til skadeforebyggende eller skadereduserende tiltak i nærmiljøet. Tildelingene har ført til større trygghet og bedre beredskap i Norge.

Siden 2006

Trygghetsfondet har delt ut rundt 7 millioner kroner, og støttet 600 tiltak siden 2006. Norge har blitt tryggere ved at Trygghetsfondet har delt ut nærmere 100 hjertestartere. Disse er plassert i idrettshaller, båtforeninger, rundt om i små lokalsamfunn og redningssentre. Å ha hjertestarter tilgjengelig øker sjansen for å overleve ved hjertestans.

Frivillige organisasjoner

Beredskapen til sjøs og på land har blitt bedre gjennom tildelinger av kartplottere, varmesøkende kamera, pasientmonitorer til frivillige organisasjoner. De frivillige utgjør en viktig del av beredskapen i Norge, og det er viktig at de har moderne utstyr.

Barn, ungdom og eldre

Barn, ungdom og utsatte grupper har fått en tryggere hverdag gjennom tildelinger av førstehjelpsutstyr og brannsikringsutstyr, og komfyrvakt til omsorgsboliger.

Send søknad

Trenger ditt idrettslag, forening eller organisasjon midler? Gi en god begrunnelse for at akkurat din søknad skal bli en av månedens vinnere.

Tidligere vinnere

Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør If og Halvor Rismyhr, leder Redningsselskapet region Agder.

Redningsselskapet i Arendal

Hjertestarter til Redningsselskapets hovedbase i Arendal. Det betyr økt sikkerhet for alle som er på besøk der for å lære båt- og sjøvett.

Evolution Sarpsborg Danseklubb

Evolution Sarpsborg Danseklubb har fått velutstyrt førstehjelpsbag fra If Trygghetsfond. For det skjer av og til skader på danserne, og da er det godt å ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig.

Røde Kors i Lillesand

Den nye Røde Kors båten i Lillesand har fått få 15 000 kroner fra til innkjøp av redningsgrind. Den sikrer at skadde personer kommer effektivt om bord i redningsbåten.

Bryggen i Bergen

Brannsikkerheten er blitt bedre på Bryggen i Bergen. 52 nye håndslukkere er blitt plassert inne og ute i anlegget, som årlig besøkes av 1,4 millioner mennesker.