If Trygghetsfond

Få støtte til skadeforbyggende tiltak

If deler hver måned ut 50 000 kroner til skadeforebyggende eller skadereduserende tiltak i nærmiljøet.  Trygghetsfondet har delt ut rundt 7 millioner kroner, og støttet 600 tiltak siden 2006. 

Tildelingene har ført til større trygghet og bedre beredskap i Norge:

  • Trygghetsfondet har delt ut nærmere 100 hjertestartere. Disse er plassert i idrettshaller, båtforeninger, rundt om i små lokalsamfunn og redningssentre. Å ha hjertestarter tilgjengelig øker sjansen for å overleve ved hjertestans.
  • Beredskapen til sjøs og på land har blitt bedre gjennom tildelinger av kartplottere, varmesøkende kamera, pasientmonitorer til frivillige organisasjoner. De frivillige utgjør en viktig del av beredskapen i Norge, og det er viktig at de har moderne utstyr.
  • Barn, ungdom og utsatte grupper har fått en tryggere hverdag gjennom tildelinger av førstehjelpsutstyr og brannsikringsutstyr, og komfyrvakt til omsorgsboliger.

SEND SØKNAD

Navn *
Gateadresse *
Postnr/Sted *
E-postadresse *
Telefon *
Prosjekt navn *
Beskrivelse av tiltak *
* Obligatorisk felt

Tidligere vinnere

Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør If og Halvor Rismyhr, leder Redningsselskapet region Agder.

Redningsselskapet i Arendal

Hjertestarter til Redningsselskapets hovedbase i Arendal. Det betyr økt sikkerhet for alle som er på besøk der for å lære båt- og sjøvett.

Evolution Sarpsborg Danseklubb

Evolution Sarpsborg Danseklubb har fått velutstyrt førstehjelpsbag fra If Trygghetsfond. For det skjer av og til skader på danserne, og da er det godt å ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig.

Røde Kors i Lillesand

Den nye Røde Kors båten i Lillesand har fått få 15 000 kroner fra til innkjøp av redningsgrind. Den sikrer at skadde personer kommer effektivt om bord i redningsbåten.

Bryggen i Bergen

Brannsikkerheten er blitt bedre på Bryggen i Bergen. 52 nye håndslukkere er blitt plassert inne og ute i anlegget, som årlig besøkes av 1,4 millioner mennesker.