Reduksjon, gjenbruk og resirkulering i samarbeid med leverandørene våre

Håndtering av skadeoppgjør handler ikke bare om godt håndverk, men også om å redusere materialbruk, minimere transport, gjenbruke reservedeler, resirkulere avfallet – og mye mer. I 2020 intervjuet og oppdaterte If miljøkravene for entreprenørene våre som reparerer eiendom.

Ifs etiske retningslinjer for leverandører definerer minimumskravene som If forventer at leverandørene følger når de utfører oppgaver på vegne av oss. Vi har også ytterligere miljøkrav for leverandørene som reparerer eiendom og kjøretøy. I 2020 fornyet og oppdaterte If kravene for entreprenører som reparerer eiendom.

«Håndteringen av byggeavfall er et område der byggebransjen og entreprenørene har kommet godt i gang med miljøtiltakene. Det er et godt utgangspunkt for bærekraft i forsyningskjeden. Ett område vi har spesielt fokus på for øyeblikket, er resirkulering av byggeavfall. Vi og leverandørene våre har sett at denne typen avfall har begynt å øke i verdi. Det betyr at restene etter en rivning kan få et nytt liv et annet sted», sier Gunnar Ingelsrud, Head of Claims Purchasing Property i If.

If oppfordrer til bruk av miljøvennlige materialer samt lokale materialer der det er mulig. Andre områder der If har et nært samarbeid med byggebransjen, inkluderer redusert bruk av transport. Gjentatte ganger frem og tilbake mellom byggevarehuset for mindre innkjøp er ikke levedyktig på lang sikt. Gunnar Ingelsrud mener det finnes åpenbare fordeler for miljøet ved å redusere antall transporter i forsyningskjeden.

Det er ofte et rimeligere alternativ, og ikke minst er det bedre for miljøet.

«Vi ber også byggebransjen tenke gjennom hvilke typer kjøretøy som brukes til å transportere både håndverkere og materialer. Vi oppfordrer dem til å bytte fra dieselbiler til elbiler – spesielt i Norge – og også til hybridbiler. Det er ofte et rimeligere alternativ, og ikke minst er det bedre for miljøet», sier han.

Et positivt skifte mot resirkulering

Marianne Mikkelsen er Head of Quality and HSE i Recover, et selskap som har spesialisert seg på tørking, opprydding og rekonstruksjon etter brann, vannskader og miljøskader. Recover hjelper Ifs kunder når uhellet har vært ute, for eksempel etter en vannlekkasje i kjelleren. Marianne understreker skiftet innen transport i Recover og i resten av bransjen i Norge.

«Vi har 850 kjøretøy i Norge, men når leasingavtalene skal fornyes, erstattes mange av dem med elbiler. Vi har rundt 40 elbiler i dag, og flere kommer. I Bergen har vi en lastesykkel til håndverkere. Byen har smale gater, og mange steder er det vanskelig å komme til med biler. Derfor er det både praktisk og miljøvennlig», sier hun.

Marianne Mikkelsen

Marianne Mikkelsen

Head of Quality and HSE,
Recover

Gunnar Ingelsrud

Gunnar Ingelsrud

Head of Nordic Purchasing,
If