Ifs boligsjekk reduserer risikoen og utslippet av klimagasser

Når du kontrollerer eiendommen din og holder den i god stand, reduserer du risikoen for vannskader, brann og andre typer skader. Å redusere både forekomsten og omfanget av skader på eiendommen er ikke bare lurt rent økonomisk – det gir også lavere miljøpåvirkninger. Ifølge beregninger fra det svenske miljøinstituttet IVL har Ifs tilstandsrapporter redusert utslippet av klimagasser tilsvarende 14 millioner kilometer med bilkjøring.

Hver huseier vet hvor viktig det er å ta vare på eiendommen sin, men det er ikke alltid like enkelt å vite hva som må gjøres eller hvor ofte.

En helsesjekk av huset ditt

If tilbyr boligsjekk av eiendommen og gir råd og forslag for å redusere risikoen for skader. Tjenesten heter If Boligsjekk, og den utføres kostnadsfritt hvert fjerde år for kunder med Super husforsikring. Tjenesten er tilgjengelig i hele Norden. Rune Smådal har ansvaret for boligsjekk-tilbudet i Norden.

Risikoforebygging reduserer økonomiske kostnader og øker sikkerheten, men det er også positivt for miljøet, siden færre skader også reduserer behovet for å reparere, bytte eller bygge

«Hovedformålet med Ifs Boligsjekk er å forhindre at skader oppstår. Risikoforebygging reduserer økonomiske kostnader og øker sikkerheten, men det er også positivt for miljøet, siden færre skader også reduserer behovet for å reparere, bytte eller bygge», forklarer han.

Hvert år gjennomfører If 14 000 boligsjekker i Norge og 15 000 i Sverige i samarbeid med Anticimex. Totalt 90 000 norske og 42 000 svenske boliger har blitt sjekket siden If introduserte tjenesten. I 2020 ba If det svenske miljøinstituttet IVL om å undersøke miljøfordelene som følge av boligsjekk-tilbudet i Norge og Sverige. Ifølge IVLs beregninger tilsvarer denne forebyggingen av eiendomsskader en reduksjon i CO2-utslipp på 2630 tonn – noe som tilsvarer å kjøre 14 millioner kilometer med biler som drives av fossilt drivstoff.

«Studien viser at Ifs boligsjekk gir en betydelig miljøgevinst ved å forhindre at skader oppstår», sier Rasmus Andersson, miljøingeniør hos IVL og prosjektleder for studien.

Som en del av studien beregnet IVL miljøpåvirkningen av 50 korrigerende tiltak i Norge og 50 i Sverige som ble utført i 2019. Miljøpåvirkningen fra materialene som ble brukt, ble beregnet basert på en livssyklusanalyse som inkluderte alt fra produksjon av råmaterialer til montering i bygningene.

Tilsvarer å kjøre bil i 200 km

If ga informasjon om de gjennomsnittlige korrigerende tiltakene samt det statistiske grunnlaget for utregning av risikoreduksjonen som følge av boligsjekken. De estimerte miljøpåvirkningene fra de 50 korrigerende tiltakene ble regnet om til en gjennomsnittlig reduksjon i miljøpåvirkning per gjennomførte boligsjekk.

«For hver boligsjekk i Sverige tilsvarer klimabesparelsen 40 turer på 5 km med en bil som drives av fossilt drivstoff, så samlet sett blir tallene viktige», sier Rasmus Andersson i IVL.

Rune Smådal

Rune Smådal

Head of Nordic Business Initatives,
If

Rasmus Andersson

Rasmus Andersson

Project Manager.
IVL