Gjør bilene om til møbler

Hvert år skrotes 200 000 biler i Sverige. Flere av sakene håndteres av If og verksteder vi samarbeider med, og 95 prosent av materialene resirkuleres. Et nytt prosjekt gjør det mulig å resirkulere plast fra støtfangerne, som brukes til 3D-printede stoler istedenfor å brennes.

EUs rammeverk for produsentansvar krever at 95 prosent av materialene fra skrotede biler skal resirkuleres. Når det gjelder plastdeler, gjøres dette vanligvis som energigjenvinning (altså forbrenning) for å produsere elektrisitet.

«Bilbransjen har i mange år arbeidet med å bli flinkere til å resirkulere plast fra skrotede biler. I dag forbrennes plasten, siden den formen for energigjenvinning er tilstrekkelig for å oppfylle de juridiske kravene. Men det hadde vært mye bedre hvis plasten ble resirkulert. Det var slik ideen om å gi plasten et nytt liv som møbler ble født», sier Anna Henstedt, Environmental Manager i bransjeforeningen BIL Sweden.

Planene var allerede godt i gang da BIL Sweden, Volvo Cars og Volkswagen kontaktet If og fortalte at de hadde planer om å bruke støtfangere fra skrotede biler, som ellers ville blitt til avfall. If er det største bilforsikringsselskapet i Norden, og hvert år skroter selskapet rundt 13 000 biler bare i Sverige.

Jeg har arbeidet med skroting av biler lenge, og jeg har sett hvor mye materiale som blir til avfall.

«Gjenbruk og resirkulering er svært viktig for oss. Vi ønsker å være en del av løsningen. Jeg har arbeidet med skroting av biler lenge, og jeg har sett hvor mye materiale som blir til avfall. Jeg er veldig glad for at vi har funnet denne muligheten til å resirkulere materialer. Hittil har vi manuelt fjernet mellom 50 og 60 støtfangere fra verkstedene våre», sier Robert Carlström, som er ansvarlig for demontering av skrotede biler for If i Sverige.

Først må støtfangerne rengjøres. En støtfanger er ikke en ren plastbilt, siden den inneholder mange forskjellige materialer i tillegg til elektronikk. Materialene males ned til små biter, som deretter brukes av møbelprodusenten Sculptur for å lage

3D-printede stoler. Sculptur er basert i Karlshamn og er det første selskapet i verden som bruker 3D-printing til å produsere møbler. Selskapet lagde tidligere møbler av gamle fiskegarn som ble funnet i havet.

Nå arbeider Sculptur med å utvikle stoler og sofaer i full størrelse, som i første omgang skal selges til partnerselskaper i prosjektet og brukes i resepsjonsområder, utstillingslokaler for biler og lignende der det er mange besøkende.

«Planen er å på sikt skalere opp produksjonen, men vi må gjøre tin gradvis», sier Anna Henstedt.

Støtfangerne er enkel å demontere, og alle bilprodusentene bruker stort sett det samme materialet, slik at de blir enkle å resirkulere. Senere vil det også bli mulig å bruke plast fra andre bildeler i produksjonsprosessen.

«Det kan sammenlignes med å kildesortere avfallet hjemme – men her handler det om en bil. Jo mer vi klarer å resirkulere, desto bedre er det», sier Robert Carlström.

 

Robert Carlström

Robert Carlström

Ansvarlig for demontering av skrotede biler
If Forsikring

Anna Henstedt

Anna Henstedt

Environmental Manager,
BIL Sweden