Forbereder energisektoren for klimaendringer

Klimaendringer kan få store konsekvenser for kraftbransjen. Forskningsprosjektet KLIMPEN skal sikre bedre forståelse av hvordan energisektoren kan påvirkes av klimaendringer samt hvilketilpasningstiltak som kan implementeres for å redusere risikoen, sier Fredrik Aronsson, Risk Engineer i If.

Klimaforskningsprosjektet KLIMPEN, som har som mål å avdekke klimapåvirkningen og mulighetene for kraftindustrien, startet i januar 2020, og det forventes at det fullføres i mars 2021.

Klimapåvirkning for fremtidig kraftproduksjon

Prosjektet består av arbeidsgrupper som har fokus på forskjellige former for energi – vannkraft, kjernekraft, vindkraft, solenergi og biomasse – samt kraftdistribusjon og energibruk. Statlige forskningsinstitutter for energi og miljø er involvert, inkludert det svenske miljøinstituttet IVL og Sveriges meteorologiske og hydrologiske institutt (SMHI) samt større energiselskaper som Vattenfall, Statkraft og Fortum. If er involvert som sponsor, og i tillegg bidrar vi med risikostyring, kunnskap om skadeoppgjør og støtte til koordinering av arbeidsgruppene.

Hvordan vil klimaendringene påvirke energisystemet? Hvilke tilpasninger må gjennomføres?

«Målet med prosjektet er å forberede interessentene for fremtiden. Hvordan vil klimaendringene påvirke energisystemet? Hvilke tilpasninger må gjennomføres? Hvordan kan selskaper forberede seg på endrede produksjonsforhold?», sier Fredrik Aronsson.

Klimascenarier for hvert energisegment gir viktig informasjon og data som kan hjelpe både selskaper og kommuner til å forberede seg på de potensielle konsekvensene som klimaendringer fører til i regionen, eller for driften på et gitt sted. KLIMPEN-prosjektet gir verdifull innsikt i fremtiden for kraftproduksjon i Norden. Men resultatene av denne forskningen vil kunne brukes av alle bransjer og steder.

Prosjektet er positivt for alle bransjer

Eksponeringen er universell, og derfor vil resultatene fra dette prosjektet gjøre det enklere å vurdere risikoer knyttet til klimaendringer, enten det skyldes kjøving, skogbranner, oversvømmelser eller andre fenomener som kan oppstå hvor som helst i verden.

«Resultatene og dataene fra prosjektet visualiserer hvilke risikoer vi står overfor, og de kan brukes til å styrke forebyggingen, gjøre det enklere å forberede seg for fremtidige risikoer og bidra til å minimere tap som følge av potensielle klimaendringer. Sluttrapportene kommer til å avdekke risikoområdene og vise hvilke konsekvenser for kraftproduksjonen ekspertene ser som følge av klimaendringer i en utvalgt del av Sverige. Deretter må hver kraftprodusent, kommune eller offentlige myndighet bestemme seg for hva de skal fokusere på, slik at de kan takle de fremtidige endringene, og slik at vi kan løse de fremtidige utfordringene», sier Fredrik Aronsson.

 

Fredrik Aronsson

Fredrik Aronsson

Risk Engineer,
If