De små kommunene i Norge blir stadig flinkere til å tilpasse seg klimaendringer

Selv om de største kommunene oppnår de beste resultatene, er det de små kommunene som har gjennomført de største forbedringene når det gjelder tilpasning til klimaendringer siden 2019. Likevel har mer enn én av tre kommuner som har blitt spurt, nesten ikke kommet i gang med denne viktige oppgaven, sier Ivar Martinsen, Senior Advisor i If.

Sammen med CICERO Senter for klimaforskning har If for andre år på rad gjennomført en undersøkelse av hvordan norske kommuner arbeider med å tilpasse seg klimaendringene.

«I Norge har fire av fem kommuner allerede opplevd ekstremvær i løpet av de siste ti årene. De fleste har opplevd en økning i nedbør (60 prosent). Deretter følger endringer i vannføringen (52 prosent) og konsekvenser som følge av høyere temperatur (45 prosent)», sier seniorforsker Marit Klemetsen i CICERO.

Kommuner som har opplevd ekstremvær, har kommet lenger i arbeidet med å tilpasse seg klimaendringene enn kommuner som ikke har de samme erfaringene. De siste ti årene har det vært nesten fire ganger så mange store katastrofehendelser enn i perioden 1990–2009, og mer enn dobbelt så mange som i perioden 2000–2009.

Erstatningskrav som følge av jordskred har økt med 450 prosent. Dette er betydelig tall både for mennesker og for samfunnet

«Erstatningskrav som følge av vanninntrengning har økt med 325 prosent de ti siste årene sammenlignet med de siste tyve årene. Erstatningskrav som følge av jordskred har økt med 450 prosent. Dette er betydelig tall både for mennesker og for samfunnet», sier Ivar Martinsen.

De beste kommunene lærer fra andre

En av fire kommuner har fortsatt ikke vurdert hvordan fremtidige klimaendringer kan påvirke kommunen.

«Halvparten av kommunene har implementert tiltak for å tilpasse seg klimaendringene, men bare en av tre kommuner overvåker og evaluerer arbeidet. Kommuner som blir inspirert av og lærer av andre kommuner, gjør det i gjennomsnitt mye bedre i undersøkelsen. Men bare 37 prosent av kommunene, og bare 20 prosent av de små kommunene, henter inspirasjon fra andre», sier Marit Klemetsen.

Samtidig viser undersøkelsen store forskjeller mellom de 122 kommunene som besvarte den, som utgjør 63 prosent av Norges befolkning.

«Både resultatene i rapporten og mangelen på finansiering av tiltak viser at arbeidet med tilpasning til klimaendringer må intensiveres. Det er bekymringsfullt at så mange kommuner ikke har vurdert hvordan dette kommer til å påvirke dem i fremtiden. Vi tror at kommunene trenger litt mer hjelp med å implementere tiltak der det åpenbart finnes et behov som ikke oppfylles i dag», sier Ivar Martinsen.

Ivar Martinsen

Ivar Martinsen

Senior Adviser,
If

Marit Klemetsen

Marit Klemetsen

Senior Scientist,
Cicero