SBTi har godkjent Ifs kortsiktige klimamål

– Vi ønsker at målene våre skal ha så stor innvirkning som mulig. Ved å definere vitenskapsbaserte mål og inkludere frivillige reduksjonstiltak for skadeoppgjørsvirksomheten håper vi å gå foran med et godt eksempel for andre forsikringsselskaper, sier konsernsjef Morten Thorsrud.

Ifs klimamål ble godkjent av Science Based Targets initiative (SBTi) like før 2023 var over, og If sluttet seg til mer enn 4000 selskaper over hele verden som har fått klimamål godkjent av den anerkjente, internasjonale bærekraftsorganisasjonen.  

If forpliktet seg til SBTi i 2021, og konsernsjef Morten Thorsrud har ventet spent på godkjenningen. 

– Klimaendringene er en global utfordring. Vi ønsker å gjøre vår del, og vi støtter overgangen ved å definere ambisiøse og vitenskapsbaserte mål som er i tråd med Parisavtalen. Godkjenningen fra SBTi er en viktig milepæl på denne reisen, sier Morten Thorsrud, konsernsjef i If.  

Frivillige mål for skadeoppgjørsvirksomheten

Ifs investeringsportefølje på rundt 120 milliarder svenske kroner utgjør størstedelen av Ifs klimagassutslipp. Som finansinstitusjon er If pålagt å definere mål for selskapets investeringer. If valgte å ta ett skritt videre og også definere mål for skadeoppgjørsvirksomheten, selv om det ikke er krav om dette for å få klimamål godkjent av SBTi. 

– Vi kan gjøre en viktig forskjell ved å stille krav til og støtte leverandørene vi bruker i forbindelse med skadeoppgjør, slik at leverandørene har større fokus på bærekraft – for eksempel ved å redusere materialbruken, og ved å reparere og gjenbruke i stedet for å bruke nye deler. Derfor ønsket vi å inkludere skadeoppgjørsvirksomheten i målsettingen vår, sier konsernsjef Morten Thorsrud.  

– Behandling av skadeoppgjør er kjernen i virksomheten vår. Vi kjøper materialer og tjenester for mer enn 16 milliarder svenske kroner hvert år, og vi behandler mer enn én million skadeoppgjør innen kjøretøy- og eiendomssegmentet. Dette fører indirekte til en betydelig del av utslippene våre, og vi kan helt klart gjøre noe med det ved å oppfordre leverandørene våre til å definere ambisiøse klimamål, sier Thorsrud.  

Philip Thörn, Head of Sustainability i If, er enig. 

– Ved å aktivt be om innovative løsninger, ressurseffektivitet, åpenhet og ansvarlighet fra leverandørene våre, har vi som mål å minimere den negative påvirkningen vår, og vi vil stimulere til bærekraftig produksjon og forbruk, sier Thörn. 

Dette er målene som If har definert:

Scope 1: Direkte energi 

Redusere utslipp med 42,5 % innen 2030 

Her stammer Ifs utslipp fra firmabiler. If skal redusere utslippene fra 132 tonn CO2e i basisåret 2020 til 69 tonn innen 2030 ved å for eksempel bytte ut bensin- og dieselbiler med elbiler.  

Scope 2: Indirekte energi 

Redusere utslipp med 42,5 % innen 2030 

Utslipp fra bruk av elektrisitet, oppvarming og kjøling av Ifs kontorer skal reduseres fra 1488 tonn CO2e i basisåret 2020 til 863 tonn CO2e innen 2023. Dette skal oppnås ved å bytte til grønn fjernvarme ved kontoret vårt i Helsinki og bruke fornybar elektrisitet ved kontorene våre i Baltikum.  

Scope 3: Andre indirekte utslipp 

Scope 3 dekker 15 utslippskategorier. For finanssektoren er investeringer den eneste obligatoriske kategorien. If har inkludert reduksjon av utslipp fra innkjøpte varer og tjenester.  

Investeringer utgjorde 433 000 tonn CO2e av Ifs utslipp i 2020*. If skal oppnå vitenskapsbaserte mål for selskapslån, børsnoterte aksjer og obligasjoner innen 2027 og 2028 fra 2020**. If bruker temperaturvurdering for å definere mål knyttet til børsnoterte aksjer og obligasjoner:  

  • If skal justere 89 % av poengsummen for temperatur for porteføljen for Scope 1 + 2 basert på investert verdi i børsnoterte aksjer og obligasjoner fra 2,52 °C i 2020 til 2,04 °C innen 2027.

Innkjøpte varer og tjenester i forbindelse med skadeoppgjør førte til utslipp av nesten 90 000 tonn CO2e i 2020. Siden 2020 skal alle leverandører overholde Ifs etiske retningslinjer for leverandører i forbindelse med skadeoppgjør og konserntjenester. If har, på frivillig basis, definert SBTi-mål for leverandørengasjement for innkjøpte varer og tjenester for å redusere utslipp fra skadeoppgjør: 

  • If har bestemt at 30 % av leverandørene, basert på forbruk i forbindelse med innkjøp av varer og tjenester, skal ha vitenskapsbaserte mål innen 2028.

Om vitenskapsbaserte mål

Science Based Targets initiative er et samarbeid mellom FNs Global Compact, World Resources Institute, Verdens naturfond (WWF) og CDP.  

Organisasjonen legger til rette for å gjennomføre ambisiøse klimatiltak i privat sektor. Målene er vitenskapsbaserte hvis de er i tråd med det den nyeste klimaforskningen mener er nødvendig for å oppnå målene i Parisavtalen. 

* Finansiert utslipp i Scope 1 og 2 for aksjer og fast avkastning.  

** If bruker temperaturklassifisering for børsnoterte aksjer og obligasjoner, samt sektorbasert avkarbonisering.  

Tilnærming (SDA) for lån til næringseiendommer. 

Du finner oversikt over Ifs investeringsmål på https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action.