Slik fikk en modig kunde oss til å bryte et globalt tabu

Foto: If / Are Næsset

Slik fikk en modig kunde oss til å bryte et globalt tabu

Vi ble begeistret da en global kunde ba oss om hjelp i forbindelse med en intern kampanje for mer bevissthet og åpenhet rundt mental helse. Sammen fant vi en ny måte å kommunisere det viktige budskapet på på en måte som fikk global innvirkning.

Scatec er en ledende produsent av fornybar kraft, med rundt 700 ansatte fra nesten 50 nasjonaliteter og med virksomhet i 23 land i Europa, Afrika, Asia og Sør-Amerika. Selskapets mål for mangfold, likhet, inkludering og tilhørighet går definitivt på tvers av landegrenser.

Trengte eksperthjelp

- Vi ønsket å gjennomføre en intern kampanje for å skape bevissthet, redusere stigma og bidra til bedre mental helse og psykologisk trygghet på arbeidsplassen. Vi kontaktet If for å få eksperthjelp. Psykologisk hjelp er inkludert i helseforsikringen for de ansatte i  Scatec, og vi ønsket å finne ut om If kunne bidra til å øke bevisstheten for alle våre ansatte globalt, sier Marianne Carpenter, som er Global Lead for Learning & Development hos Scatec. 

Det har vært en hyggelig opplevelse å jobbe med en leverandør som vil noe mer og som tør å tenke utenfor boksen

Marianne Carpenter, Global Lead for Learning & Development, Scatec

Marianne Carpenter hadde ansvaret for kampanjen sammen med kollega Raquel Araujo, som er Senior Communications and Public Affairs Manager.  

- Vi ønsket å skape bevissthet, personlige historier og en ressurshub for å skape et robust støttenettverk som er utviklet av våre egne kolleger. Toppledelsen involverte seg personlig i tiltaket, og en av lederne våre var modig nok til å dele sin egen mentale helse-reise, sier Raquel Araujo.  

Drevet av ektefølt motivasjon 

For Ifs underwriter Janne Moen ble forespørselen starten på et spennende samarbeid som involverte Thomas Tobro Wøien, som er sjefspsykolog hos If. 

- Forespørselen var uvanlig, men vi ble rørt av den ektefølte motivasjonen – å fjerne stigmaet og hjelpe de ansatte med å styrke mental helse. Vi vet at utfordringer knyttet til mental helse er den nest største årsaken til sykefravær i Norden. Derfor samarbeidet vi tett med Scatec. Dette har vært en lærerik opplevelse for begge parter, sier Thomas. 

Direktestrømming og lokale samtaler

If laget to webinarer for Scatec: Ett for linjeledere, som handler om hvordan man kan øke den psykologiske tryggheten og støtte de ansatte, og ett for ansatte, som handler om hvordan man kan mestre utfordringer knyttet til mental helse og hvordan man kan støtte hverandre på jobb. 

- Kampanjen varte i en måned og bestod av en rekke aktiviteter i flere kanaler. Sammen med If arrangerte vi kurs for linjeledere. Deretter direktestrømmet vi en learn@lunch-økt for alle ansatte. Det ble etterfulgt av lokale samtaler, sier Marianne.

Mental helse påvirker alle

Tilbakemeldinger fra positivt overraskede ledere og ansatte over hele verden avslørte at tabuer ble brutt.  

- Det er ganske vanlig å snakke om mental helse i Norden og deler av Europa. Men i andre deler av verden er det knyttet stigma til mental helse, og det er fortsatt et tabuemne. Vi har fått høre at det gjorde inntrykk å få en ekspert til å snakke om mental helse på lik linje med fysisk helse – som noe vi alle har, og som noe vi må ta vare på. Ifs ekspert uttrykte seg på en forståelig måte, og på den måten ble mental helse avmystifisert, noe som var en suksessfaktor, sier Raquel. 

Styrke de ansatte

Ifs sjefspsykolog er imponert over Scatecs engasjement. 

- Scatec produserer kraft, men de gir også de ansatte kraft. Den systematiske tilnærmingen til forebyggende mental helse og til å skape en arbeidsplass som preges av psykologisk trygghet, er et eksempel til etterfølgelse. Ledere som deler sine egne historier, forsterker budskapet, bryter ned barrierer og gjør det enklere for andre å vise sårbarhet, sier Thomas Tobro Wøien. 

Ifs underwriter Janne Moen er enig: 

- Dette er et unikt pilotprosjekt, og det er også en perfekt anledning for oss til å lære mer om behovene til industrikundene våre, sier hun. 

If samler slike erfaringer i et eget læringssenter for kundene våre, slik at vi kan hjelpe enda flere bedrifter og ansatte.  

Fakta

  • Utfordringer knyttet til mental helse er den nest største årsaken til sykefravær i Norden.  
  • Arbeid er bra for den mentale helsen. Det gir oss en daglig struktur og en følelse av tilhørighet.  
  • For vanlige mentale problemer, for eksempel angst og depresjon, kan det å arbeide og få støtte være en viktig del av restitusjonen. 
  • Psykologisk trygghet bidrar til mer produktive team og økt engasjement.  
  • Psykologisk trygghet er forbundet med bedre mental helse, mindre opplevd stress og færre sykedager.