Rett til å feire egne tradisjoner

Merja Koistinen, President of the If Union tema og Marketta Helokunnas, Head of Nordic Employment Relations and HR Compliance at If.

I 2023 besluttet vi å gi de ansatte muligheten til å bytte ut en nasjonal helligdag med en annen helligdag som er i tråd med deres egen kultur eller religion.

Mange helligdager er knyttet til kirkeåret i landene der vi har virksomhet. I en flerkulturell organisasjon kan dette begrense de ansattes like muligheter til å feire høytider som er viktige i deres egen kultur og tro. I If verdsetter vi de ansattes ulike bakgrunner, og vi ønsker å skape et miljø der alle trygt kan være seg selv. Derfor har If tatt et banebrytende grep for å gi de ansatte fleksibilitet til å feire sine egne kulturelle og religiøse høytider. 

– I If er vi stolte over å være en stadig mer mangfoldig organisasjon med personer fra ulike bakgrunner. Mangfold beriker oss, men det fører også med et ansvar for å anerkjenne de unike aspektene som er viktige for personer med ulike kulturelle bakgrunner, forklarer Marketta Helokunnas, Head of Nordic Employment Relations and HR Compliance hos If.  

Retten til å feire egne tradisjoner og høytider er viktig for å fremme en inkluderende arbeidskultur.

Øke valgfritheten

Vi har allerede oppfordret medarbeidere til å ta fri i høytider som er viktige for deres egen religion og tro, og det forventes at lederne hos If innvilger fridager under viktige kulturelle høytider, selv om de ikke feires nasjonalt i landet der medarbeideren jobber. 

I 2023 begynte vi å se nærmere på muligheten for å endre retningslinjene i If, slik at de ansatte kunne bytte nasjonale høytidsdager med høytider fra deres egen religion eller kultur. 

– Dette krevde en omfattende analyse av både det forretningsmessige og juridiske perspektivet. Til tross for ekstraarbeidet har ledelsen fokusert på målet fra starten. Deretter innledet vi lokale forhandlinger med fagforeningene, sier Helokunnas. 

– Som tillitsvalgte støttet vi helt fra start dette tiltaket fra arbeidsgiveren vår om å få på plass lokale avtaler om bytte av fridager. Jeg setter stor pris på kulturen i If, som respekterer ulike livsverdier og fremmer inkludering. Vi er veldig opptatt av å fremme et stadig mer likestilt arbeidsliv, sier Merja Koistinen, president i If Union team. 

Et pilotprogram for bytte av fridager starter i 2024

For å prøve ut tiltaket om å bytte fridager gjennomfører vi et pilotprogram i 2024 for å samle informasjon og erfaringer fra organisasjonen. I denne perioden kan de ansatte velge å jobbe på langfredag, andre påskedag og Kristi himmelfartsdag og heller ta en fri på en annen dag som er i tråd med deres egen kultur eller religion. Disse tre dagene ble valgt fordi de faller på samme ukedag hvert år. 

– De ansatte kan fritt velge hvilke kulturelt viktige dager de ønsker å feire. Valgfriheten er ikke begrenset til for eksempel religiøse helligdager, sier Helokunnas. 

– Vi er spent på å se hvor mange ansatte som kommer til å bruke denne muligheten til å feire kulturen eller religionen sin. De ansatte viser allerede interesse for tiltaket, og vi har fått positive tilbakemeldinger, spesielt fra team med ulik bakgrunn, legger Helokunnas til.