Lederutvikling skal få de ansatte til å blomstre

1000 ledere fra hele If går på kurs i ni måneder for å utvikle seg som ledere. I If skal lederne bygge en kultur der alle ansatte føler seg trygge og inkludert, slik at de kan blomstre.

Lederne våre spiller en viktig rolle i arbeidet for å skape et trygt arbeidsmiljø i If. For å hjelpe og støtte sine ansatte trenger lederne kunnskap og ferdigheter, og i 2022 lanserte vi If Leadership Compass Program for å utvikle ledelseskulturen vår. Leadership Compass Program tilbyr en arena der ledere kan reflektere sammen og jobbe med sine egne ferdigheter som leder.  

– Med et obligatorisk lederprogram retter vi fokus på den typen lederskap som er viktigst for Ifs utvikling, sier Anna Lundquist, som er Head of People Strategy and Development.

Anna Lundquist, Head of People Strategy and Culture

Coaching og workshoper  

Programmet åpnet med lokale kick offs flere steder i Norden og Baltikum i oktober 2022. 1000 If-ledere fra alle ledelsesnivåer deltar.  

I 2023 skal ledere gjennom oppgaver og workshoper. Alle ledere får også individuelle coachingsamtaler med en profesjonell coach.  

– For at vi skal bli et enda mer omtenksomt og inkluderende selskap for kunder og ansatte, må lederne våre ha god forståelse av hvordan de bidrar til utviklingen av If, forklarer Lundquist.  

– En leders evne til å bygge tillit, motivere og skape trygge rom er viktig for å bygge vinnerlag.  

Et kompass som gjør det enklere for ledere å navigere  

Leadership Compass består av fire veiledende prinsipper, og programmet fokuserer på temaer som:  

  • å skape et inkluderende og inspirerende arbeidsklima 
  • å definere en tydelig retning 
  • å styrke samarbeidet 
  • å se ting fra ulike perspektiver, ikke minst utenfra og inn

Ifs Head of DEI (Diversity, Equity and Inclusion), Ran Lavie, beskriver programmet som et praktisk sett med prinsipper som ledere kan bruke i det daglige arbeidet. For at ledere skal kunne yte sitt beste i dagens tvetydige miljø, trenger de andre ferdigheter enn ferdighetene som hjalp dem til å lykkes tidligere:  

– Vi ønsket å skape et kompass som hjelper ledere i utfordringene vi står overfor. Prinsippene i Compass gjør at mennesker bedre kan samarbeide, sette spørsmålstegn ved hvordan vi gjør ting og ta ansvar for å skape noe nytt som tar oss videre, sier han.  

Ansatte er nøkkelen til fremtidig suksess

Et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø fremmer god psykisk helse, slik at de ansatte kan være seg selv og føle seg trygge når de legger frem egne perspektiver og ideer. Dèt fører igjen til mer kreativ og innovativ problemløsning. Til syvende og sist vil et godt arbeidsmiljø være viktig at organisasjonen skal lykkes.  

– Vi ser på Leadership Compass Program som en del av kulturreisen vår i If. Det er opp til hver og en av oss å fortsette å utforske, lære og utvikle hvordan vi vil vokse i rollene våre i If, sier Lundquist.  

De fire prinsippene i vårt Leadership Compass er:  

  1. Principle #1Make it all aboutpeople
  2. Principle #2Empower through direction
  3. Principle #3Enhance collaboration
  4. Principle #4Take an outside-inperspective