Ifs nye kontor i Espoo er bra for både ansatte og miljøet

Da If begynte å lete etter nye kontorlokaler i Finlands hovedstad, startet vi med å brette ut et kart og se på hvor Ifs ansatte bodde, slik at så mange som mulig kunne få en enkel arbeidsvei.

I mange tilfeller går bærekraft og ansattes trivsel nemlig hånd i hånd. Valgene vi tok under planleggingen av det nye kontoret, er gode eksempler på dette.  

– Du ville blitt overrasket over å se hvordan kontoret i Keilaniemi i Espoo er plassert midt på kartet når du ser på hvor de ansatte bor, sier Pirjo Holmén, Head of Premises i Finland.  

Den geografiske plasseringen bidrar til klima ved mindre utslipp. Det er dessuten helsebringende for de ansatte med en fornuftig arbeidsvei, de kan velge å ikke kjøre bil, siden det er enkel tilgang til offentlig transport, og å sykle til jobb er en fin måte å både holde seg i form på og å ta vare på planeten.  

– Vi oppfordrer folk til å sykle. Kontoret har innendørs sykkelgarasje der du også kan lade elsykkelen din, og vi har en håndkletjeneste, slik at du kan ta deg en dusj etter at du har syklet til jobb, forteller Holmén.  

Pirjo Holmén, Head of Premises in Finland

Aktivitetsbasert arbeidsplass – mindre areal, men flere muligheter

Trivsel for alle som skulle jobbe i bygningen var hovedtemaet i diskusjonene under planleggingen. Mer enn 2000 ansatte fikk mulighet til å komme med tilbakemeldinger og ideer om hva det betyr i praksis å ha den beste arbeidsplassen.  

– Basert på dette arbeidet har If nå fått den høyest mulige WELL-sertifiseringen man kan få, som er Platinum. Kontoret vårt er det første kontorbygget i Finland som har fått denne sertifiseringen, forklarer Holmén stolt.  

WELL-sertifiseringen er en kunnskapsbasert sertifisering som skal sikre helse og trivsel for alle som jobber i bygningen. Det legges vekt på en rekke faktorer som for eksempel luft, vann, næring og belysning. 

Når sollyset kommer, dimmes LED-lysene

Kontoret er et smartkontor der luft-, vann-, lyd- og lyskvaliteten kontinuerlig overvåkes. For eksempel justeres lyset automatisk basert på hvor mye sollys som kommer inn i rommet og på om rommet er i bruk eller ikke. Belysningen skal alltid være behagelig, samtidig som vi sparer strøm.  

– Siden kontoret er så smart, kan vi enkelt gjøre endringer. Vi har for eksempel redusert temperaturen i kontoret i henhold til retningslinjene fra finske myndigheter for å spare strøm under energimangelen, sier Holmén.  

Å flytte kontoret til et nytt sted betydde også en endring av arbeidskulturen hos If. På en aktivitetsbasert arbeidsplass (ABW) er det ingen som har faste plasser. De ansatte har tilgang til forskjellige typer kontorplasser og rom hver dag for å løse forskjellige oppgaver og aktiviteter. Siden kontoret brukes på en ny måte, trengs det mindre areal enn tidligere.  

– Vi bruker mindre energi til å varme opp og kjøle ned kontorbygget nå, forklarer Holmén.  


Bærekraftstankegangen gjenspeiles også i detaljer i arbeidshverdagen i Espoo:  

  • If har gitt alle ansatte en termokopp til varme drikker.  
  • Det brukes ikke engangsbestikk på kontoret. 
  • Det brukes ikke kjemikalier i rengjøringen.  

– Vi krever også at leverandørene våre oppfyller strenge bærekraftstandarder, sier Holmén. 

Hva er WELL-sertifisering?  

WELL er et vitenskapelig, forskningsbasert veikart som skal fremme trivselen for mennesker i kontorlokaler.  

Prosjektene må ha fokus på et definert sett med kriterier eller strategier innenfor de ti WELL-konseptene, inkludert luft, vann, termisk komfort, belysning, bevegelse, næring, lyd, mental helse, fellesskap og materialer.