Ny teknisk fotoløsning reduserer utslipp ved bilskade

Hva om kunden ikke trenger å frakte den skadede bilen til verksted for å få tatt en innledende kontroll av skadene etter et sammenstøt? Hva om kunden i stedet kan ta bilder av bilen og sende dem til verkstedet, og deretter få informasjon om reparasjon? Dette er en tjeneste som If allerede tilbyr. Ifs fotoinspeksjon har fokus på miljøet, samtidig som undersøkelsen sparer verdifull tid og reduserer utslipp.  

Ifs innovative bilfotoinspeksjon handler om å skape en enklere og mer miljøvennlig kundeopplevelse. Kunden informerer If om bilskaden via nettsidene våre eller ved å ringe oss. Deretter informerer If kunden om at bilen må undersøkes, slik at skadene kan vurderes og tid settes av før den repareres.  

– Denne tjenesten er helt super. Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger fra kundene på fotobasert inspeksjon av biler. Brukerne synes tjenesten er enkel å bruke og at de sparer mye tid. De fremhever også miljøfordelene, siden de slipper å bruke bilen unødvendig, sier Victoria Åström, Business Developer hos Claims i If Sverige.  

Tidligere har kunden måttet dra til verkstedet to ganger. Først for at teknikerne skal inspisere skadene og deretter for selve reparasjonen. Det synes vi er lite praktisk! I stedet utviklet If en digital tjeneste der kunden får beskjed om å ta fem bilder selv som de sender til teknikerne for vurdering. 

Victoria Åström, Business Developer hos Claims

Den kvalitative metoden med å sende bilder og informasjon om skadene på bilen, betyr at det i mange tilfeller holder med én tur til verkstedet. Det er en vinn-vinn-situasjon for både kundene og verkstedene – og ikke minst for miljøet.  

– Det finnes andre, liknende tjenester, men Ifs løsning er avansert og svært brukervennlig for både kundene og verkstedene. Løsningene våre bidrar til en grønnere morgendag, sier Victoria Åström.

Ruller fremover

Tjenesten ble rullet ut i 2021 i Sverige, og innen oktober samme år hadde svenskene gjennomført totalt 25 000 inspeksjoner basert på bilder, noe som sparte 151 tonn CO2. Det tilsvarer å kjøre en bensindrevet bil 25 ganger rundt ekvator (én million kilometer). I tillegg førte det til en besparelse på hele 1562 dager med kjøring til og fra verkstedene, samt ventetiden under kontrollen (90 minutter per kunde).  Det sparte også rundt 60 000 liter bensin.  

Tjenesten har nå blitt implementert i Norge, Finland og Danmark, og den blir gradvis rullet ut til stadig flere verksteder. If utvider tjenesten ytterligere i 2022. Vi anslår at vi kommer til å gjennomføre 70 000 bildebaserte kontroller i Norden i 2022, noe som vil spare minst 300 tonn CO2 bare i Sverige.  

Vi fortsetter å jobbe for å flere løsninger som kan gjøre fremtiden litt grønnere og litt bedre. 

Victoria Åström

Victoria Åström

Business Developer,
Claims