Miljø og menneskerettigheter blir del av forsikringsvilkårene

I juni 2021 integrerte vi bærekraft i forsikringsvilkårene. Det forventes nå at Ifs bedriftskunder respekterer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø, samt at de ikke bidrar til korrupsjon.

ESG-rammeverket er basert på FNs Global Compact, som er et internasjonalt tiltak med fokus på ti bærekraftsprinsipper for bedrifter, knyttet til menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø og antikorrupsjon. ESG er en forkortelse for Environmental, Social and Governance. If forventer at bedriftskundene følger disse bærekraftsprinsippene for å være forsikret i If. 

Kristine Birk Wagner er Head of Underwriting for Ifs industrikunder. Hun forklarer hvorfor If har valgt å implementere ESG-rammeverket: 

– Som del av Sampo har If vært medlem av FNs Global Compact siden 2019. Implementeringen av ESG i vurderingen er et av grepene If har tatt for å integrere bærekraft i virksomheten vår. Det er også i tråd med målet vårt om å bidra aktivt til et mer bærekraftig samfunn. ESG-rammeverket er objektivt og likt for alle bedriftene som er kunder hos If. Vi mener at fokus på de samme bærekraftsprinsippene, uavhengig av bedriftens bransje, er den beste løsningen. 

Hvorfor If valgte å implementere ESG rammeverket

For Ifs nåværende og nye kunder betyr implementeringen av ESG i forsikringsvilkårene at kunder som ikke overholder ESG-prinsippene, må ha dialog med Ifs spesialister. Det kan også føre til at enkelte bedrifter må finne et annet forsikringsselskap.  

– Vi forventer at bedriftene som er kunder hos oss, overholder FNs Global Compact, selv om de ikke er med i tiltaket selv. Vi ønsker å motivere og støtte kundene våre i å utvikle en ansvarlig forretningspraksis. Bedriftene evalueres før vi inngår nye kundeforhold og før vi fornyer kontrakter. Hittil har vi hatt gode og åpne diskusjoner med kundene våre, og endringen har blitt tatt godt imot, sier Wagner. 

Kristine Birk Wagner, Head of Underwriting for store bedrifter.

Vi skal ikke belære kundene, men samarbeide med dem for å skape en bedre morgendag. 

Karoliina Laine har arbeidet med den interne implementeringen, der prinsippene for bærekraft er integrert i Ifs due diligence-prosess for bedriftskunder. If-medarbeidere har fått opplæring i prinsippene i FNs Global Compact, normbasert forskning og i Ifs nye ESG-rammeverk. 

– Medarbeiderne har vært positive til endringen, og de setter pris på at If er i forkant på dette feltet. Ifs primære fokus har vært industrikunder, men rammeverket gjelder også for mindre bedrifter, sier hun. 

Karoliina Laine, Network Manager

For å finne ut om bedriftskundene overholder prinsippene, får vi en ESG-vurdering for hver kunde, utført av en ekstern leverandør. Vi har også satt sammen interne ESG-vurderingsteam som tar beslutninger basert på den eksterne leverandørens undersøkelser og vurderinger, samt dialog med kunden.  

Tre måter å reagere på

Hvis det avdekkes brudd på prinsippene i FNs Global Compact, varsles den aktuelle kunden. Hvis kunden ikke vil eller kan endre praksisen, kan kundeforholdet bli avsluttet. 

– Den eksterne leverandøren sikrer en objektiv evaluering. Potensielle spørsmål kan for eksempel dreie seg om arbeidsforholdene ved en fabrikk, utilstrekkelige rutiner for å bekjempe hvitvasking eller jordrettigheter ved bedriftens anlegg. Vi bruker en tretrinns tilnærming, basert på gradering og evaluering av kunden: 

  1. Kundeforholdet påvirkes ikke. 
  2. En betinget godkjenning, noe som betyr at vi trenger ekstra informasjon fra kunden. 
  3. Vi bestemmer oss for ikke å inngå et kundeforhold eller avslutter kundeforholdet før kontrakten skal fornyes. 

Karoliina og Kristine understreker at samarbeid med kunden er det aller viktigste:  

– Vi skal ikke belære kundene, men samarbeide med dem for å skape en bedre morgendag.  

Karoliina Laine

Karoliina Laine

Manager in International
Network Department, Espoo

Kristine Birk Wagner

Kristine Birk Wagner

Head of Underwriting
Industrial, København