Ladevettreglene

Hvordan kan vi hjelpe mennesker med å forebygge branner, slik at det blir enda tryggere hjemme? 

 For 19. gang deltok If på den norske Brannvernuka, en uke i september med spesielt fokus på brannvern og sikkerhet, sammen med Norsk brannvernforening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).  

I fjor ønsket vi å fortelle folk hvordan de trygt kan lade elektronikk hjemme. Derfor utarbeidet vi «Ladevettreglene», som er en forbrukerfokusert veileder som alle kan bruke til å redusere risikoen for ladebranner i hjemmet.  

Tanken bak Ladevettreglene var et ønske om å påvirke vaner og dele kunnskap om ladesikkerhet. Sammen med eksperter fra Norsk brannvernforening og DSB utarbeidet Ifs eksperter et sett med regler som forbrukerne kan følge for å forebygge brann i ladbar hjemmeelektronikk som mobiltelefoner, droner, verktøy og elektriske sparkesykler.  

  Redder liv og miljø

  – Vi har lenge snakket om batteri og ladesikkerhet, for mange av tingene vi lader i hjemmet, inneholder litium-ionbatterier. Disse batteriene kan føre til branner som det er vanskelig å slukke. Målet vårt er å ta vare på menneskers liv når det verste skjer, men det er enda bedre å forebygge brann.

  – Fra et miljøperspektiv er det også bedre at det ikke oppstår branner, siden en brann fører til utslipp, avfall, transport og så videre, sier Sigmund Clementz, som er kommunikasjonssjef i If.  

  Sigmund Clementz, Communications Manager hos If.

  Øker bevisstheten om brannsikkerhet i norske hjem

  I årets brannvernuke var et av målene å finne en måte å lære opp forbrukere uten å skape en overdreven frykt for brann, og stimulere til handling. Og det fungerte, til og med for våre egne: 

  – Etter et av møtene dro jeg hjem og så nærmere på min egen ladesikkerhet, og jeg fant to ødelagte ladere, sier Janne Kristin Moen, som er Partner Manager hos If. 

  – Alle er redd for brann, men mange tenker «det skjer ikke meg». Derfor er det veldig motiverende å arbeide med noe som kan begrense risikoen for brann ved å få forbrukerne til å gjøre noe med det selv. Vi tror at små, enkle grep er mest effektivt for å oppnå dette. 

  Reglene ble utarbeidet av eksperter på brannforebygging fra If, Norges brannvernforening og DSB: 

  – Det er veldig positivt at vi har med oss en stor aktør som If i dette prosjektet, og det har vært en sann glede å samarbeide med dem for å forbedre brannsikkerheten i norske hjem - både for planeten og menneskene, sier Mari Bræin Faaberg, som er leder for samfunnsansvar i Norges brannvernforening.  

  Fakta om Ladevettreglene 

  Ladevettreglene har blitt oversatt til 20 forskjellige språk, inkludert samisk.  
  Ladevettreglene har blitt delt på Facebook og Instagram. 
  Ladevettreglene har også blitt publisert på nettstedene til de tre partnerne. 
  Det har blitt laget en video, som i hovedsak har blitt spredt på Facebook. Videoen ble vist på TV i Norge som en del av en gratis reklamekampanje for frivillige organisasjoner i julen.  

  Janne Kristin Moen

  Janne Kristin Moen

  Partner Manager, Oslo

  Sigmund Clementz

  Sigmund Clementz

  Communication Manager for House/Car, 
  Oslo