Hva du bør, og ikke bør gjøre, i bygg- og anleggsbransjen

Hva bør du tenke på når du inngår avtaler, og hvilke feller må du passe deg for?

Her får du gode råd av erfarne jurister, som har bistått kundene våre i mange tvister. 

Alltid skriftlige avtaler

 • En hovedårsak til tvister og tap, særlig entreprenører og håndverkere, er at avtaler ikke er skriftlige.​
 • Skriftlige avtaler er spesielt viktig i store oppdrag – også når det gjelder avtaler som gjøres underveis i byggeprosessen, varslinger, endringer, tillegg osv.​
 • Det gjelder også for små og mellomstore oppdrag for privatpersoner.​
 • Bruk gjerne standardavtaler – helst forenklede avtaler når oppdraget er lite.

Ta nødvendige forbehold​

 • Mye kan skje i en byggeprosess, så gjør grundig forarbeid før tilbudet gis. Sørg for å ta nødvendige forbehold både i tilbudet og ikke minst i den endelige, skriftlige avtalen!
 • Et vanlig problem er at forbehold i tilbudet er satt til side i den skriftlige avtalen, enten gjennom rekkefølgebestemmelser, bestemmelser om «komplett levering», «solidaransvarsavtaler», transporteringsbestemmelser og andre bestemmelser som overfører risiko til entreprenøren​.

Dokumentér, dokumentér, dokumentér

En stor andel av tvistene i bygg- og anleggsbransjen skyldes manglende dokumentasjon, og dermed også bevis.

Sørg for å dokumentere alt - alltid

 • Ta bilder av alle arbeider – særlig de som bygges inn eller blir skjult i den videre byggeprosessen​.
 • Lag referater, ta lydopptak, ettersend SMS eller mail, slik at absolutt alle beslutninger og avtaler av betydning kan dokumenteres med hvem som har avtalt hva og når.
 • Lag et godt arkiveringssystem, helst digitalt, slik at du enkelt finner fram til relevant dokumentasjon.

«Den beste arkivaren vinner tvisten!»​

Vær overtydelig

 • Mange tvister skyldes at avtalene ikke er tydelige, eller manglende dokumentasjon underveis i byggeprosessen.
 • Skriv så tydelig og presist at alle forstår akkurat hva som menes.
 • Hvis du oppdager noe som kan være uklart eller misforstås, sørg for å oppklare og tydeliggjøre den eksakte betydningen i en dialog som du sørger for å dokumentere skriftlig.
 • Hvis dere støter på noe uventet som er til hinder for arbeidet, husk å beskrive i detalj konsekvensene av hindringen.

Eksempler

 • Forsinkelse/krav om fristutsettelse og antatt tidskonsekvens.
 • ​Varsel om endring og krav om vederlagsjustering inkludert beregnet kostnads-/priskonsekvens.
 • Forsering eller stans i arbeidene fram til oppdragsgiver har akseptert varslede endringer, tillegg og konsekvenser.

Oppsøk juridisk bistand i tide

Desto større byggeprosjekt desto mer komplisert er oppdraget. Det kan ofte være lurt å søke juridisk bistand før tilbudet sendes.

 • Når tilbudet er akseptert er det for sent å endre avtalen.​
 • Anbuds- eller tilbudsgrunnlaget er i mange tilfeller så omfattende, komplisert og rettsliggjort, at det kan være vanskelig å selv vurdere alle konsekvenser uten juridisk bistand​.

I slike tilfeller bør du søke juridisk bistand før signering av det endelige avtaledokument. Hvis du støter på uklarheter, uventede forhold og uenighet underveis i byggeprosessen, kan det være enormt mye å vinne på å søke juridisk bistand straks. For eksempel for å sikre at du varsler i rett tid i henhold til NS, slik at du ikke taper retten til vederlagsjustering osv.​

Advokatforsikring – juridisk hjelp i den daglige driften

Med advokatforsikring får du hjelp av våre dyktige advokater som er eksperter innen områdene kontraktsrett, arbeidsrett, fast eiendom og husleie.

Forsikringen dekker både juridisk rådgivning og bistand dersom du skulle komme i en tvist:

 • 15 timer rådgivning hvert år, innen områdene ovenfor, uten egenandel. Bruk oss til å sparre og søke råd.
 • Vi bistår deg ved tvister og dekker advokatkostnadene, mot en egenandel.
 • Om tvisten ender i retten og vi ikke vinner frem, dekker vi også motpartens saksomkostninger.
Be om tilbud på advokatforsikring