If senker farten gjennom Østerdalen

Lavere hastighet på norske veier vil få ned dødstallene. Det er den viktigste årsaken til at If har engasjert seg i prosjektet ”På riktig side”, der lastebileiere frivillig setter fartssperren til 80 km/t.

Sjåførene ser stor nytte av prosjektet

Nå ber de om at enda flere innlemmes i det.

- Så langt har ca 350 biler justert ned fartssperren sin. Det betyr at vi er på god vei. Men skal tiltaket bli enda mer effektivt, trenger vi flere som forstår nytten av det, sier Olav Viken, salgssjef i If, og prosjektansvarlig for "På riktig side".

Sikrere veier, færre ulykker og døde, bedre og mindre stressende hverdager for sjåførene, samt bedre drivstofføkonomi, er stikkord for hva man ønsker å oppnå.

Mange døde

Riksveg 3 gjennom Østerdalen er valgt til teststrekning for aksjonen, ikke minst fordi 36 personer er drept på strekningen de siste 10 årene. Det går mye tungtrafikk på Rv 3 og ulykker på denne veien får ofte alvorlige konsekvenser på grunn av høy fart.

8. september i fjor ble aksjonen åpnet av statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. Forventningene er høye, også fordi aksjonen passer fint inn i Stortingets såkalte nullvisjon. Den kan du lese mer om i bunnen av artikkelen.

Færre ulykker

Norges Lastebileier-Forbund og If, som sammen står bak prosjektet, hadde solid bakgrunn før oppstart. Mange tilbakemeldinger fra sjåfører som selv følte seg utrygge og stressa, var med på å skynde på tiltaket. I en undersøkelse som ble gjort før oppstart sa mer enn 9 av 10 at det er viktig å øke sikkerheten rundt lastebiltrafikken. Hver tredje person i undersøkelsen mente det vil føre til færre ulykker hvis fartssperren på lastebiler justeres til 80 km/t.

Inntil nå har det vært vanlig å sette sperrene til 90 km/t. Ved å senke den med 10 km/t, mener vi at det blir jevnere og tryggere kjøring.

Gode tilbakemeldinger

"På riktig side" er fortsatt så ferskt at konkrete måleresultater ikke er klare. Men sjåførene og bileierne som deltar, er klare i sine tilbakemeldinger.

- Vår fremste motivasjon for deltakelse var trafikksikkerheten, samt å sikre at vi fortsatt har lave skade- og ulykkestall. Noen av mine sjåfører var negative når vi startet, men nå er alle positive, sier bileier Karl Ø. Lomundal hos Lomundal Transport. Han har med 25 biler i prosjektet.

- 80 km/t er jo maks hastighet uansett. Derfor er jo dette egentlig ikke noe å diskutere. Det jeg og mine kolleger ber om nå, er at så mange som mulig blir med og senker hastigheten. Den stressfaktoren vi har nå, er når biler som har sperren på 90 km/t jager bak oss, sier sjåførrepresentant Trond Stuevold hos Børstad Transport.

Les også om vår lastebilforsikring