Hovedmeny Til innhold

Presse

Er du journalist? Her finner du blant annet våre pressekontakter, pressemeldinger og lenker til våre sosiale medier. 

Besøk vårt presserom

Pressekontakter

Sigmund Clementz

Sigmund Clementz

Kommunikasjonssjef
+47 982 49 805
Send e-post

Ellen Paulsen

Ellen Paulsen

Kommunikasjonssjef
+47 900 36 010
Send e-post

Pressemeldinger

- Spør kommunen din, før det er for sent

10.24.2023, 06.13

Fersk kartlegging viser at norske kommuner er kraftig bakpå, og noen har ikke engang gjort det loven krever av dem. Hvor godt forberedt er din kommune på ekstremvær?

Ekstremværet «Hans» kom østfra og skyldte innover landet den 7. august. Oversvømmelser, flom og jordskred har ført til skader i milliardklassen.

I Ekstremværrapporten 2023, som If la frem for klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen 17. oktober, kom det frem at norske kommuner ikke er godt nok forberedt på et stadig villere og våtere vær.  

Mangler ressurser og kompetanse 

– I en tid der ekstremvær er den nye normalen, er det skremmende å se at norske kommuner ikke har jobbet særlig bedre med klimatilpasningsarbeid de siste tre årene. Vår rapport viser at viljen er der, men at mange kommuner mangler ressurser, kompetanse og en rød tråd i arbeidet, sier Andreas Handeland, kommunikasjonsdirektør i If. 

I kartleggingen, som CICERO Senter for klimaforskning har gjennomført på vegne av If, svarer kommunene på en rekke spørsmål knyttet til eget klimatilpasningsarbeid. Resultatene viser at det er voldsom spredning i feltet.  

Innbyggerne rammes hardest 

– En del kommuner har jobbet godt med forebygging gjennom mange år. Andre har kommet et stykke på vei og viser fremgang. Men dessverre er det noen som ennå ikke har kommet ut av startblokka, og som heller ikke har utført den lovpålagte risiko- og sårbarhetsanalysen. Hvis jeg var innbygger i en slik kommune, ville jeg gjerne visst om det Til syvende og sist er det vi som privatpersoner som blir hardest rammet, både fysisk, økonomisk og emosjonelt, påpeker Handeland. 

– Å bry seg med er å bry seg om, også når det gjelder klimatilpasning. Spør kommunen din hvordan det ligger an med det forebyggende klimatilpasningsarbeidet, og ikke gi deg før du får et ordentlig svar. Engasjement fra innbyggerne kan motivere kommuner og lokalpolitikere til å sette i gang med det viktige arbeidet. Fremtidens ekstremvær er her nå, sier Handeland. 

Ekstremvær er den nye normalen, og en del av hverdagen i kommuner over hele landet. Ekstremværet øker i både hyppighet og i omfang, og skadene blir stadig flere og mer omfattende. Derfor er det viktig å prioritere forebygging og jobbe med å tilpasse oss naturen, fremfor å gjentatte ganger reparere de samme skadene hver gang et uvær slår til. Det blir kostbart for alle – ikke bare dem som blir direkte berørt.  

Hovedfunn Ekstremværrapporten 2023: 

 • Færre kommuner scorer dårlig 
 • Flere kommuner gjør tiltak 
 • Færre evaluerer tiltakene de gjør 
 • Én av ti kommuner arbeider ikke med klimatilpasning i dag 
 • De største kommunene har kommet lengst 
 • Kommuner som har erfaring med ekstremvær, har kommet lenger i klimatilpasningsarbeidet 
 • Økt sårbarhet for ekstremvær gir økt fokus på forebygging 

Viktigste barrierer for arbeidet, oppgitt av kommunene:  

 • Mangel på personell med riktig kompetanse 
 • Mangel på tid/kapasitet 
 • Mangel på økonomiske ressurser 
 • Vanskelig å samarbeide på tvers av avdelinger i kommunen 
 • Utydelige politiske signaler/prioriteringer 

Les hele Ekstremværrapporten 2023 her

Video fra fremleggelsen kan sees her

null
I forbindelse med at klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mottok Ekstremværrapporten 2023, deltok han også i en panelsamtale med Kristin Halvorsen (direktør i CICERO), Gunn Marit Helgesen (styreleder i KS) og Morten Thorsrud (konsernsjef i If) om hvordan man kan forsere kommunenes barrierer og få fart på arbeidet med klimatilpasning. Killian Munch / If
Følg oss på LinkedIn

Hold deg oppdatert på hva som skjer hos oss i If.

Facebook

Få med deg hva som rører på seg i If gjennom Facebook-kontoen vår.

Besøk vår YouTube-kanal

Se våre reklamefilmer, informasjonsvideoer og andre klipp.