Hovedmeny Til innhold

Presse

Er du journalist? Her finner du blant annet våre pressekontakter, pressemeldinger og lenker til våre sosiale medier. 

Besøk vårt presserom

Pressekontakter

Sigmund Clementz

Sigmund Clementz

Kommunikasjonssjef
+47 982 49 805
Send e-post

Ellen Paulsen

Ellen Paulsen

Kommunikasjonssjef
+47 900 36 010
Send e-post

Pressemeldinger

If høyner flomberedskapen, over 500 skader så langt

08.09.2023, 05.51

Vannet stiger i flere vassdrag. Flytt campingvogner, biler og dyre gjenstander før det er for sent, er rådet fra If.

Ved flom er det viktig å flytte campingvogner, biler og løse gjenstander ute, slik at de ikke kan bli ødelagt og tatt av flommen. Innendørs kan det være viktig å flytte gjenstander opp fra kjelleren. Dette bildet er fra en tidligere flom. (Foto: If)

Natt til onsdag passerte forsikringsselskapet If 500 skademeldinger på hus og eiendom som følge av ekstremværet «Hans». I tillegg er en del biler, campingvogner og båter skadet av uværet, opplyser selskapet.

Flesteparten av ødeleggelsene har til nå skjedd i Viken, Oslo og Innlandet.

– Dette er en tragedie for hver enkelt husstand eller bedrift som er rammet. Jeg har til gode å snakke med noen som synes det er ålreit få vann inn i huset, butikken eller produksjonslokalet. Selv om skadene, opprydningen og reparasjonene er dekket på forsikring, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Det er vanninntrengningsskader det er mest av. Men noen er også rammet av jordras.

Nå kommer flomskadene

Vannføringen i mange vassdrag i Sør-Norge øker nå, og flom truer både bedrifter, gårdsbruk, butikker og privathjem de nærmeste dagene.

– Vi har allerede mottatt de første telefonene om flomskader. Skadeapparatet håndterer nå et stort antall henvendelser om vann i kjelleren i forbindelse med «Hans». De neste dagene vil henvendelsene til oss dreie seg om etterdønningene, nemlig skader fra flom og jordskred, sier Clementz

Sikre og berge eiendeler

– Dersom det er fare for at vann kan trenge inn i boligen, flytt gjenstander og verdisaker opp i etasjene. Tenk også over om biler og campingvogner bør settes i trygghet et annet sted. Dersom du står i parkeringsgarasje som kan bli full av vann, flytt bilen før det er for sent, sier kommunikasjonssjefen i If.

Flytt også utemøbler, trampoline og andre løse gjenstander flommen kan ta med seg.

Sikkerhetsrisiko

– Campingvogner og løse gjenstander som flyter ned en elv utgjør både en sikkerhets- og miljørisiko. I det siste har det vært mye oppmerksomhet rundt problemet med plast i naturen. Jeg tror de fleste lett ser for seg hvordan en campingvogn på vidvanke ned en flomstor elv lett kan bli ødelagt og brytes delvis ned, sier Clementz.

–Alle som har opplevd flomskader før, vet omtrent hvordan flommen rammer. En liten innsats for å berge store verdier har stor effekt, sier Clementz.

--

På nettstedet varsom.no finnes det flere tips og god informasjon om flom. Du kan også følge flomsituasjonen på denne nettsiden.

På nettsiden if.no/flom får du gode råd om hvordan du kan forberede deg på styrtregn og flom.

--

Råd for å unngå flomskader

 • Sørg for at avløp, kummer og rister er åpne slik at vannet har mest mulig fritt leide.
 • Sjekk at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander. Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannførsel.
 • Rydd hagen for møbler og andre løse gjenstander.
 • Flytt gjenstander i kjeller opp i en overliggende etasje og i garasjen opp fra gulvet eller et tørt/trygt sted.
 • Hold dører og vinduer til kjeller lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
 • Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved stor fare kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene

Kilde: Forsikringsselskapet If

--

For deg som allerede har fått en flomskade

 • Dersom eiendommen står midt i flommen, må flomvannet synke før det er mulig å sette inn tiltak.
 • Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømmet.
 • Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut.
 • Riv ut gulvbelegg/tepper og lagre dette på eiendommen.
 • Ta ut/åpne vinduer i kjeller, og fest netting over vinduet med lekter som spikres for forsvarlig tetting. La innvendige dører stå åpne.
 • Når noen er hjemmeværende, åpnes i tillegg ytterdører i kjeller og eventuelt ytterdører og vinduer i skadet boligetasje. Dette er med på å fremskynde tørking.
 • Sett opp vifter i skadet etasje for å forsterke luftsirkulasjonen.
 • Rydd slam og lignende. Rengjør godt.
 • Kontroller avløp hvis bygningen tas i bruk.
 • Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.
 • Bygninger som står i fare for å «flyte opp» må eventuelt sikres ved å fylle kjeller med vann.

Kilde: Forsikringsselskapet If

--

Naturskader

 • Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.
 • Dette gjelder også i noen grad også skade på hage/hageanlegg/gårdsplass tilhørende privat bolig/fritidsbolig. Skader på arealer utenfor dette dekkes som kjent av det offentlige. Erstatning søkes Statens naturskadefond.
Følg oss på LinkedIn

Hold deg oppdatert på hva som skjer hos oss i If.

Facebook

Få med deg hva som rører på seg i If gjennom Facebook-kontoen vår.

Besøk vår YouTube-kanal

Se våre reklamefilmer, informasjonsvideoer og andre klipp.