Hovedmeny Til innhold

Presse

Er du journalist? Her finner du blant annet våre pressekontakter, pressemeldinger og lenker til våre sosiale medier. 

Besøk vårt presserom

Pressekontakter

Sigmund Clementz

Sigmund Clementz

Kommunikasjonssjef
+47 982 49 805
Send e-post

Ellen Paulsen

Ellen Paulsen

Kommunikasjonssjef
+47 900 36 010
Send e-post

Pressemeldinger

Høy kundetilfredshet gir sterkt resultat for If

02.10.2023, 07.38

Til tross for betydelig usikkerhet i verdenen rundt oss og sviktende konjunkturer, leverer forsikringsselskapet If et sterkere resultat enn noen gang. Den høye kundetilfredsheten er en særdeles viktig faktor.

- If vokser i alle land og i alle forretningsområder. Vi er godt rustet til å hjelpe kundene våre, sier konsernsjef Morten Thorsrud. Foto: If

Året vi har lagt bak oss ble alt annet enn normalt. Ved inngangen til 2022 fantes det fortsatt restriksjoner knyttet til covid-pandemien. Likevel er det Russlands krig i Ukraina, og konsekvensene i form av inflasjon, høye renter, skyhøye strømpriser og en begynnende lavkonjunktur, som preget det meste av fjoråret. 

- Vi gledet oss til den «nye normalen». I stedet skulle året bli uvanlig turbulent og usikkert. Men If håndterer usikkerhet godt, og det er i turbulente tider verdien av forsikring blir mest synlig. If kom sterkt ut av pandemien og ble også styrket gjennom 2022, sier Ifs konsernsjef Morten Thorsrud. 

If vokser i alle land og i alle forretningsområder. Veksten i siste kvartal var på 7,8 prosent, og for året totalt på 7,2 prosent. Én del av veksten kan forklares med inflasjon – en annen med organisk vekst. Den største premieveksten finner vi innen eiendom- og personforsikring. 

Kombinasjonen av høy fornyelsesgrad, veldig høy kundetilfredshet og god tilstrømning av nye kunder resulterer i et rekordresultat. If avslutter 2022 med et teknisk resultat på over 10 milliarder SEK (10 488 millioner SEK, +15 prosent) og en totalkostnadsprosent på 80,3 prosent. 

Helårsresultatet er tynget av et svakt nybilsalg, fremfor alt i det svenske markedet. Problemet er ikke fallende etterspørsel, men midlertidig delemangel og forsyningsproblemer hos bilprodusentene.  

Inflasjon og høye strømpriser har redusert kjøpekraften til husholdningene og utfordret lønnsomheten til mange små og mellomstore bedrifter. Antallet som ringer inn til kundeservice for en gjennomgang av forsikringene sine øker, men If ser ingen effekt på salget eller i kundenes forsikringsdekninger.  

Inflasjon setter spesielt bedriftskunder i en ny situasjon, da disse risikerer å bli underforsikret når inflasjonen driver opp kostnadene for å dekke skader som oppstår. Det er viktig, spesielt for bedrifter, å gjennomgå forsikringsdekningen for å sikre at den holder følge med kostnadsutviklingen.  

- Usikkerheten rundt hva fremtiden bringer er større enn den har vært på lenge, men i If er vi godt rustet til å hjelpe kundene våre. Det er i usikre tider at vår betydning som risikoekspert er aller viktigst, sier Morten Thorsrud.  

Konsernresultat for Q4 2022 

Konsernets resultat for det siste kvartalet i 2022 viser en fortsatt sterk utvikling for Nordens største forsikringsselskap.  

 • Totalkostnadsprosenten for Q4 er 81,7 (82,9 prosent i Q4 2021) 
 • Det tekniske resultatet for kvartalet er 2 480 MSEK (2 158) 
 • PremieinntekteniQ4 var 11 977 MSEK (10 702) 
 • If har en total premievekst på 7,8 prosent i Q4, sammenlignet med samme periode året før  

Konsernresultat for hele 2022 

 • Totalkostnadsprosent: 80,3 prosent (81,3 i 2021)
 • Teknisk resultat: 10 488 MSEK (9 155)
 • Premieinntekt: 57 732 MSEK (52 089) 
 • Premievekst for 2022: 7,2 prosent
 • Investeringsresultat: 2 902 MSEK (2371) 

Det norske resultatet 

If hadde god vekst i Norge i 2022 og vokser sterkt innen alle forretningsområder.Veksten er på 8,4 prosent sammenlignet med 2021, og på 7,1 i Q4 2022 sammenlignet med Q4 i 2021. Resultatet tynges delvis av værrelaterte skader som inntraff i vintersesongen.  

I løpet av Q4 er det et stort innslag av avviklingsresultater som delvis motvirkes av reservejusteringer, noe som gjør at sammenligninger på land-nivå er vanskelige å foreta både for kvartalet og for året i sin helhet. Effekten er positiv i Finland, og negativ i Norge, Sverige og Danmark. Samlet sett er avviklingsresultatet positivt og større enn foregående år, først og fremst drevet av diskonteringsrenter for skadereservene.  

 • Premieinntekten i Norge i Q4 var 4 213 MSEK (3 800 MSEK i tilsvarende periode i 2021) og for året totalt 18 935 MSEK (16 573) 
 • Det tekniske resultatet foråret totalt sett er 1 875 MSEK (2 514) 
 • Totalkostnadsprosenten for Q4er 98,6 prosent (90,6) og 89,8 prosent for året totalt sett (84,6)  
Følg oss på LinkedIn

Hold deg oppdatert på hva som skjer hos oss i If.

Facebook

Få med deg hva som rører på seg i If gjennom Facebook-kontoen vår.

Besøk vår YouTube-kanal

Se våre reklamefilmer, informasjonsvideoer og andre klipp.