Vi jobber for

trygghet i trafikken

Selv om antallet drepte og hardt skadde i trafikken blir færre, blir fortsatt flere hundre mennesker skadet i den norske trafikken hvert år. Siden If har forsikret hver femte bil i Norge vil vi bidra til å gjøre veiene tryggere, både for bilister og myke trafikanter.

Forskning om ulykker gir økt sikkerhet

Vi har trafikkforskere som arbeider med å analysere Ifs unike og omfattende trafikkskadestatistikk slik at vi lærer oss mer om hvordan ulykker inntreffer og hvordan vi kan unngå dem.

Dette arbeidet har hittil resultert i flere rapporter om ulykker blant syklister og fotgjengere, og resultatene har blitt brukt av mediene, kommunale trafikkplanleggere og andre samfunnsaktører lokalt og nasjonalt for å gjøre trafikken sikrere.

Forskningen har også blitt til flere vitenskapelige artikler, publisert i magasiner og presentert på trafikksikkerhetskonferanser i flere land.

I Norge samarbeider If nært med Trygg Trafikk på flere områder, blant annet innen sikring av barn i bil.

Trygg skolevei for barna

If har flere ganger gjennomført undersøkelser blant rektorene på grunnskolene i Norge. De viser at en majoritet av rektorene er urolige for barnas sikkerhet på skoleveien, og at utviklingen for å forbedre trafikkmiljøene rundt skolene dessverre går altfor langsomt.

Derfor har If utviklet en GPS-app der veiviserstemmen blir til en barnestemme når man nærmer seg en skole eller andre stedre der barn trolig oppholder seg. Det gjør at man som fører blir mer oppmerksom på at det kan finnes barn i området, og man sakker farten. Vi kaller løsningen vår for Slow Down GPS, og vi er stolte av at den har vunnet mange priser rundt om i verden.

Reflekser redder liv

Bruk av refleks i mørketiden er et annet trafikksikkerhetsområde hvor vi er aktive. Særlig unge synes altfor dårlig i trafikken siden mange velger bort reflekser, til tross for at de er et billig sikkerhetstiltak. For at flere skal synes i mørket har vi de siste årene på høsten lansert en reflekskolleksjon med moteriktige klær eller fikst tilbehør sammen med kjente moteskapere.

Intitiativet startet sammen med Ann Sofie Back og den prisbelønte reflekskolleksjonen Watch Your Back. I Norge ble 2015-kolleksjonen designet sammen med Mardou & Dean, og 2016-samarbeidet resulterte i reflekterende vesker og capser sammen med motekjeden Weekday.

Bedre sjåfør med god søvn

Siden søvnmangel ligger bak omtrent hver tredje bilulykke, begynte vi i 2016 et samfunnseksperiment der vi oppfordret til å slå av mobilen etter klokken 22. Eksperimentet fikk navnet Offline o'Clock. Mange tusen mennesker valgte å delta. Det tyder på at behovet for bedre søvn er utbredt. Så vår oppfordring er: Sov godt og bli en bedre bilfører!