Forsikringssvindel rammer alle

Som kunde i If får du en god og rettferdig behandling. I forsikring gjelder prinsippet om å stå sammen i et fellesskap: Når mange har forsikring, kan de få som kommer ut for en ulykke eller skade få hjelp når de trenger det. Det gir økonomisk sikkerhet for deg som kunde.

Forsikringssvindel går ut over oss alle

Det er alltid vårt utgangspunkt at kundene gir oss korrekte opplysninger, både når forsikringen blir kjøpt og når det skjer en skade. Men vi ser dessverre også at ikke alle skademeldinger er korrekte og disse sakene må vi gå videre med.

I Norge blir det avslørt forsikringssvindel for rundt 500 millioner kroner årlig, viser bransjetall fra Finans Norge. Samtidig vet vi at det er store mørketall.

500 millioner kroner er mange penger, et uakseptabelt beløp som vi og andre forsikringsselskaper ikke ønsker at ærlige kunder skal være med på å betale.

Vi følger norsk lov og etiske normer

Det er en naturlig del av jobben vår og vårt sosiale ansvar å bekjempe forsikringssvindel. Vi har klare regler for hvordan slikt utredningsarbeid skal foregå:

If følger samfunnets etiske normer og juridiske regler

  • If følger forsikringsbransjens normer for utredning og undersøkelse av forsikringssvindel
  • If har tydelige interne etiske regler som også følges ved utredning av saker med mistanke om svindel
  • Hensynet til kundene er viktig for oss, men dersom vi får mistanke om forsikringssvindel vil vi undersøke saken nøye. Vi har erfarne medarbeidere som arbeider med å forebygge og utrede forsikringssvindel og organisert økonomisk kriminalitet.

Vårt mål er enkelt: Å beskytte deg som kunde, slik at du slipper å betale for andres uærlighet.

Forsikringsselskapenes felles retningslinjer innen utredning ved mistanke om forsikringssvindel (pdf)

Ifs etiske retningslinjer

Hva ønsker du å lese mer om?