Ifs medarbeidere omstilte seg på rekordtid når koronaen traff

I 2020 har koronapandemien påvirket hverdagen til alle If-medarbeidere, og mange av de vanlige prosessene og måtene å arbeide på har blitt utfordret. I mars 2020 klarte If Finland å omstille seg til fjernarbeid på bare 24 timer.

Mot slutten av februar 2020, da covid-19-situasjonen raskt ble mer alvorlig over hele verden, utarbeidet alle land som If har virksomhet i, beredskapsgrupper for covid-19. Den første prøven for If Finlands gruppe ble overgangen da praktisk talt alle Ifs medarbeidere i Finland raskt skulle gå over til å arbeide fra hjemmekontor.

«Vi hadde et felles mål, og vi skulle nå det. Hele organisasjonen handlet raskt. Det viktigste var å ivareta sikkerheten til Ifs medarbeidere, samtidig som vi måtte sikre kontinuitet i driften», sier Marketta Helokunnas, Head of Nordic Employment Relations.

Noen av If Finlands medarbeidere var allerede kjent med fjernarbeid, men enkelte enheter hadde ikke arbeidet fra hjemmekontor før koronapandemien, for eksempel på grunn av tekniske begrensninger.

Vi hadde et felles mål, og vi skulle nå det. Hele organisasjonen handlet raskt.

«Nå måtte i raskt rulle opp ermene og sørge for at alle kunne arbeide fra hjemmekontor. For eksempel leverte mange ledere datamaskiner til teammedlemmene som arbeidet hjemmefra, og sammen med IT-eksperter sørget de for at utstyret fungerte som det skulle. Det var helt fantastisk å se hvordan det raskt og med en åpen innstilling ble laget løsninger på praktiske problemer på tvers av organisasjonen.»

Betydningen av en solid bedriftskultur

If har lenge arbeidet for å bygge en solid bedriftskultur. Tillit er en av hjørnesteinene for Ifs bedriftskultur. Tillit har blitt enda viktigere i de unike omstendighetene som skyldes koronapandemien.

«Vi er helt sikre på at Ifs medarbeidere gjør sitt beste under enhver omstendighet. Like før koronapandemien rammet, hadde Ifs misjon og verdier blitt tydeliggjort, og de var allerede i ferd med å implementeres. Jeg mener at vår sterke kultur gjorde det enklere for oss å gå over til fjernarbeid på en så vellykket måte under pandemien. Virksomheten vår har

i stor grad vært i tråd med verdiene våre, og for eksempel har kundeservice levert en like god tjeneste gjennom året», forklarer Helokunnas.

HR-prosesser har blitt oppdatert for å legge til rette for fleksibelt arbeid i denne unike situasjonen. HR har også laget en verktøykasse for å gjøre det enklere å arbeide eksternt og å samarbeide – både for ledere og for If-medarbeidere.

«I løpet av året har vi gjennomført flere opplærings- og diskusjonsøkter for ledere der temaet har vært fjernledelse. Lederne har kommunisert med eksperter og delt tips for fjernarbeid. Regelmessig kontakt med teamene som arbeider fra hjemmekontor, har vært ekstra viktig i år», sier Helokunnas.

Det er ingen vei tilbake

Marketta Helokunnas mener at det vi har lært i løpet av dette året og erfaringene vi har gjort oss med fjernarbeid, vil påvirke oss selv etter at pandemien er over.

«Ved å innføre nye virtuelle måter å arbeide på har vi tatt et stort digitalt sprang i If, akkurat som i Finland og i resten av verden. Vi har også sett at det er mange fordeler med fjernarbeid, og de vil vi fortsette å benytte oss av i årene som kommer. En mer fleksibel måte å arbeide på som kombinerer både kontor og fjernarbeid, har definitivt kommet for å bli.»

For å støtte fjernarbeid trenger vi bedre virtuelle metoder for å samarbeide samt måter for å opprettholde en følelse av samhold og bedriftskultur.

«Men behovet for å møte andre fysisk blir ikke borte. Det er viktig både for utviklingen av virksomheten og for å skape samhold i teamene. Jeg mener at vi alle har behov for å møte kollegene våre ansikt til ansikt», avslutter Helokunnas.

Marketta Helokunnas

Marketta Helokunnas

Head of Nordic Employment Relations,
If