Èn million gule kapser gir tryggere skolevei

For å gjøre nye elever mer synlige i trafikken donerer If kapser med reflekstape til alle som begynner på grunnskolen i Finland. I løpet av 15 år har mer enn én million barn fått sin egen gule kaps.

Hvert år i august, når barna begynner på skolen igjen, deler en ny gruppe med førsteklasseelever veiene med oss. I 2006 ville If-medarbeidere finne en måte å fremme trafikksikkerhet på ved hjelp av en positiv og langsiktig aktivitet som samtidig gjør barna mer oppmerksomme.

De bestemte seg for en reflekskaps som varsler de andre trafikantene om de minste skolebarna som nettopp har lært seg å gå til skolen selv.

Bedre synlighet i trafikken

I 2006 bestilte rundt 3000 skoler i Finland kapser til førsteklasseelevene sine. Kapsene har selvlysende gul reflekstape som gjør barna mer synlige i trafikken. Gjennom årenes løp har kapsene fått ny design i tråd med barnemoten.

«Med de gule kapsene vil vi oppfordre andre til å tenke over både trafikksikkerheten for barna og deres egen atferd på veien. Det er flott å se at mennesker mener at deres atferd i trafikken har blitt bedre de siste ti årene i Finland», sier Isabel Bergström, Brand Manager i If.

Vi vil være en del av menneskers hverdag, og vi vil bidra til å forbedre trafikksikkerheten.

Ifølge Ifs undersøkelse mener finnene at de viktigste måtene å sikre en trygg skolevei på, er de gode eksemplene på atferd i trafikken som foreldrene viser, flere fotgjenger- og sykkelstier og underganger samt bruk av refleks.

Finnene kjører mer forsiktig når skolen begynner igjen

Tre av fire finner mener de har god atferd i trafikken. Nesten en av to sjåfører sier at de alltid kjører forsiktig. For ti år siden var det bare rundt en av tre sjåfører som mente det samme.

I tillegg til de som alltid er forsiktige, sier 43 prosent av trafikantene at når skolen starter i august, endrer de atferden sin i trafikken ved for eksempel å være mer forsiktige i nærheten av fotgjengeroverganger eller ved å redusere hastigheten ved skoler.

«Vi understreker alltid at både foreldrene til elevene som skal starte på skolen, og medtrafikantene spiller en viktig rolle for å gjøre veiene trygge for skolebarna. Foreldrene bør gå sammen med barna til skolen før skoleåret starter, og alle trafikanter skal redusere hastigheten i nærheten av skoler og være spesielt oppmerksomme ved veikryss», forklarer Isabel.

Finnene har omfavnet de gule kapsene

De siste 15 årene har de gule kapsene blitt svært synlige i Finland. I 2020 startet 58 000 førsteklassinger på skolen, og det ble sendt nesten 55 000 gule kapser til skolene. Initiativet har blitt tatt godt imot. I en undersøkelse som ble utført høsten 2020, mener seks av ti respondenter at det er positivt, siden det fremmer en viktig sak og kommuniserer på en munter og tydelig måte.

«De gule kapsenes budskap og utseende har utviklet seg over tid. I august 2020 ba vi mange finske influensere om å støtte tiltaket. De delte biler og minner fra sin første skoledag i sosiale medier, sier Isabel.

De gule kapsene er en viktig del av Ifs bærekraftsarbeid.

«Vi vil være en del av menneskers hverdag, og vi vil bidra til å forbedre trafikksikkerheten. De gule kapsene er et fantastisk bidrag for å oppnå dette målet», sier Isabel

Isabel Bergström

Isabel Bergström

Brand manager,
If