Likeverdig lønn for de ansatte

Lønninger analyseres for å sikre at If-ansatte får lik lønn for likt arbeid.  

In the photo from the left Sara Palm, Henrik Lyckberg and Vanda Tönnesen

Det er viktig å snakke om likestilling, men det er enda viktigere å sørge for likestilling i praksis! I If sammenlikner vi den årlige lønnsanalysen vår med en helsesjekk som skal sikre at ansatte får lik lønn for likt (eller tilsvarende) arbeid. Som selskap bruker vi både ressurser og tid på å gjennomføre denne lønnsanalysen for våre 7200 ansatte i If i Norden.

Den første nordiske lønnsanalysen vår ble gjennomført i 2020, og den samme prosessen ble gjentatt i 2021. Nå har duoen Sara Palm og Vanda Tönnesen, som er Group Compensation and Benefits Specialists hos If, fått med seg HR for å gå gjennom lønningene i Norden - igjen.  

– Ifs jobbprofiler, som alle ansatte er knyttet til, danner grunnlaget for en strukturert lønnsanalyse, forklarer Sara Palm.  

Oppdager forskjeller  

Resultatet av analysen er en oversiktlig kategorisering som gjør det mulig oppdage lønnsforskjeller som bør undersøkes nærmere. Ofte finnes det logiske forklaringer på lønnsforskjellene, for eksempel forskjeller i arbeidserfaring, utdanning, kompetanse, markedsverdi eller resultater. Målet er ikke å fjerne alle lønnsforskjeller, men å oppdage forskjellene og analysere dem for å finne avvik som ikke har en fornuftig forklaring.  

– HR er involvert, slik at det blir enklere å forstå grunnen til lønnsforskjeller i organisasjonen. De fleste forskjellene er fornuftige og kan forklares, sier Vanda Tönnesen.  

Hvis det ikke finnes noen naturlig forklaring på lønnsforskjellen, skal forskjellen fjernes, slik at man sikrer lik lønn for likt arbeid. Vanda Tönnesen fortsetter:  

– Formålet med prosessen er å oppdage lønnsforskjeller som kan være et resultat av diskriminering, for eksempel på grunn av kjønn. En likestillingskultur der alle blir verdsatt for arbeidet sitt og behandles rettferdig, også når lønnen fastsettes, er en kultur der mennesker trives. Så vi gjennomfører denne analysen med stolthet og entusiasme!  

Et lavt antall saker  

Hittil har det bare vært noen få saker blant de 7200 ansatte i Norden der lønnsforskjellene ikke kunne forklares. Rundt to tredjedeler av disse tilfellene gjaldt kvinnelige ansatte, mens en tredjedel gjaldt mannlige ansatte.  

– Hvis vi ikke kan forklare hvorfor vi betaler forskjellig lønn for sammenlignbare stillinger og resultater, justerer vi den laveste lønningen. Dette gjør vi i tråd med HR-prosessene våre og reglene i hvert land, sier Palm.  

Neste år vil analysen inkludere de ansatte i Baltikum.