Lærdom fra naturkatastrofer blir forebygging for kundene

Med vårt eget Natural Hazards Competence Centre kan vi bedre forstå farene og hjelpe kundene våre med å redusere omfanget hvis noe skjer.  

Nesten hver eneste dag er det en flom, en storm eller en naturkatastrofe et eller annet sted i verden. Som internasjonalt forsikringsselskap med store kunder over hele verden har vi ofte kunder som er rammet, enten det har vært flom i Europa eller storm i Mellom-Amerika. 

- Siden vi har kunder over hele verden, arbeider vi aktivt med nat-haz, sier Fredrik Holmqvist. Han bruker forkortelsen for «natural hazards» som er vanlig blant risikoingeniører som jobber med dette feltet. Selv er han Head of Property Risk Management Services i Danmark og internasjonalt.  

If styrker nå vår overordnede tilnærming til risikovurdering av naturfarer. Målet med vårt Natural Hazards-kompetansesenter er å øke kompetansenivået på naturfareområdet innenfor If, og også støtte våre klienter og foreslå tiltak som kan redusere deres nat-haz-risiko.

Fredrik Holmqvist, Head of Property Risk Management Services in Denmark and International

Vil redusere omfanget

Målet med Natural Hazards Competence Centre er å styrke kompetansen på naturkatastrofer i If og å hjelpe kundene våre, slik at de kan forberede seg og redusere risiko. Med et eget fagmiljø blir det enklere å få oversikt over hendelser, samle informasjon og gjennomføre risikoanalyser av kundenes eksponering for naturkatastrofer.   

 – Hvis en kunde bygger en ny fabrikk, kan vi kartlegge risikoen for naturkatastrofer på det aktuelle stedet. Vi kan vurdere risikoen for flom, og vi kan støtte bedriftens planer for hvordan de bør forberede seg og opptre under og etter en nødsituasjon. Forebygging kan integreres i anleggets struktur, forklarer Holmqvist og fortsetter:  

 – Byer utvides over hele verden, og det bygges mer på mindre gunstige steder. Mennesker liker for eksempel å være der det er varmt, men slike områder kan også være utsatt for orkaner og tyfoner. Vi liker også å være i nærheten av vannet, men der er vi utsatt for flom og vind. En annen stor trend innen nat-haz-eksponering er det grønne skiftet, og sol- og vindparkene som trengs for dette skiftet, plasseres ofte på steder som er utsatt for naturkatastrofer. Energisektoren må bygge og sikre disse anleggene på en god måte, og vi i forsikringsbransjen er en del av denne arbeidet for å sikre trygg bygging og drift av disse risikoene.  

Forebygging kan spare miljøet

Å hjelpe kundene med å forebygge naturkatastrofer betyr også å redusere potensielle miljøkonsekvenser som kan oppstå som følge av ødelagte bygninger og utstyr, for ikke å nevne skadene som mennesker og nærmiljøet utsettes for.    

 – Vi kan ikke gjøre noe med store naturkatastrofer, men mindre hendelser kan også være alvorlige. For eksempel kan en transformator som ikke er festet godt nok, velte som følge av risting i forbindelse med et jordskjelv, slik at man ikke lenger kan produsere kraft. Hvis vi oppdager disse sårbarhetene og hjelper kundene med å forberede seg, kan skader forebygges eller minimeres, forklarer Philip Preston, som er risikoingeniør på det danske teamet.   

Philip Preston, Risk Engineer, Denmark

 – Klimaendringene får store konsekvenser og kommer til å påvirke kundene våre. Kundene må i enda større grad forberede seg og utarbeide gode planer. Vi i If kan lære risikoingeniørene våre hva de bør se etter på når de er ute på kundenes anlegg. Dèt er gunstig for kunden og for lokalsamfunnet.