SBTi: If skal redusere utslipp i tråd med klimavitenskap

Alle må bidra til overgangen til en lavutslippsøkonomi. I oktober 2021 forpliktet vi oss derfor til Science Based Targets initiative (SBTi), som krever at vi setter ambisiøse, vitenskapsbaserte klimamål for If. Mer enn 2000 bedrifter og finansinstitusjoner har allerede forpliktet seg til SBTi for å redusere utslippene i tråd med klimavitenskap, og nå er If en av dem.

 Vi har jobbet med å redusere egne klimautslipp siden 2008 og har oppnådd en reduksjon i CO2-utslipp fra egen virksomhet på 59 prosent. Vi forventer at de ambisiøse klimamålene våre også kommer til å påvirke de rundt 3000 partnerne våre i bil- og verkstedbransjen og de mer enn 1200 leverandørene vi har i bygningsbransjen.  

– Vi ønsker at tiltakene våre skal gi størst mulig utslippsreduksjonen. Vi mener at den beste måten å sikre dette på, er å forplikte oss til SBTi, slik at vi definerer klimamål som er basert på den nyeste klimaforskningen, sier konsernsjef Morten Thorsrud. 

Vi må alle bidra

I 2020 håndterte If skader for mer enn 16 milliarder SEK, fordelt på mer enn 560 000 kjøretøyrelaterte skader og nesten 455 000 skader på hjem og eiendom.  

– Partnerne våre gjenbruker og reparerer reservedeler når det er mulig. I fjor gjenbrukte If nesten 3400 tonn metall og plast istedenfor å bruke nye deler, men vi mener fortsatt at vi kan gjøre mer. Derfor har vi forpliktet oss til SBTi. Vi må bidra for å oppfylle Paris-avtalen, sier Morten Thorsrud.  

SBTis retningslinjer for finanssektoren krever at finansinstitusjoner som If, inkluderer investeringer når de definerer målene sine.  

– Ifs investeringsportefølje på rundt 120 milliarder SEK står for størstedelen av Ifs totale klimagassutslipp. Mer enn 6 milliarder SEK er investert i grønne obligasjoner. Nå skal vi definere mål for å sikre at investeringer gjennomføres i tråd med Parisavtalen. En innledende analyse av investeringsporteføljen viser at If har et godt utgangspunkt: Mer enn halvparten av porteføljen kan kategoriseres som i tråd med Parisavtalen, sier Måns Edsman, CFO i If.  

De nye, ambisiøse målene må defineres og godkjennes innen 24 måneder etter at If forpliktet seg. If har begynt arbeidet med å forberede fremtidige investeringer og mål og å definere milepæler for å oppnå klimaambisjonene.  

Kort fortalt om Science Based Target Initiative

SBTi er et samarbeid mellom FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI), CDP og World Wildlife Fund (WWF). Målet er å sikre ambisiøse klimatiltak i privat sektor ved å la bedrifter definere vitenskapsbaserte mål for utslippsreduksjoner. 

Klimamålene må defineres innen to år, og de må være i tråd med det den nyeste klimavitenskapen mener trengs for å oppnå målene i Parisavtalen, og for å holde den globale oppvarmingen under 2 °C, og helst under 1,5 °C. 

Målene må godkjennes av SBTi, og de må gjelde for minst 5 år og maksimalt 15 år etter innsendelsen. Fremdriften mot målene skal rapporteres offentlig hvert år. 

Morten Thorsrud

Morten Thorsrud

CEO,
Oslo

Måns Edsman

Måns Edsman

CFO,
Stockholm