“One Responsible If” - etisk opplæring av If-ansatte

I februar 2022 startet If et nytt og obligatorisk kursprogram for alle ansatte. Målet er at alle skal forstå hva ansvarlig bedriftskultur og forretningspraksis betyr, og hva som forventes av hver enkelt i If.

Det nye obligatoriske programmet heter One Responsible If, og temaet er ansvarlig bedriftskultur og forretningspraksis.  

Kurset inneholder opplæring i etikk, bærekraft, fysisk sikkerhet, IT-sikkerhet, personvern, rapporteringa av hendelser og mistanker, bekjempelse av hvitvasking og finansiering av terror samt interessekonflikter. 

– Ansvarlig forretningspraksis er helt avgjørende for Ifs virksomhet, sier Victor Kihlström, Head of Legal Operations hos If.  

Han utdyper:  

– If har et mål om å være det mest omtenksomme forsikringsselskapet på markedet. Omtanke betyr at vi ikke bare bryr oss om oss selv og kundene våre, men at vi forstår rollen vår i samfunnet. Mennesker og bedrifter kommer til oss med det som er viktige for dem, og de gir oss ansvaret for å ivareta det. Hvis vi skal oppfattes som et omtenksomt selskap, må vi se på ansvaret vårt på samme måte. Kursprogrammet One Responsible If en viktig brikke for å nå dette målet.  

Vårt samfunnsansvar styrer hvordan organisasjonen påvirker samfunnet, miljøet og økonomien

Victor Kihlström, Head of Legal Operations hos If.

Årlige oppdateringer 

Alle medarbeiderne må gjennomføre programmet hvert år, og nye medarbeidere blir invitert til å gjennomføre programmet i begynnelsen av ansettelsesforholdet. For å sikre at det blir tatt godt imot og er forståelig for alle, er kurset tilgjengelig på de nordiske og baltiske språkene, i tillegg til engelsk.  

– Programmet One Responsible If skal evalueres og oppdateres årlig, slik at vi alltid har relevante og interessante kurs med fokus på å påvirke verden og regelverket. Programmet suppleres av andre former for opplæring, avhengig av medarbeidernes stilling og arbeidsoppgaver. Programmet kan sees som et rammeverk på et høyere nivå: Det skal sikre at alle medarbeiderne har det samme grunnlaget for de viktigste temaene, for eksempel etikk og bærekraft, sier Hannele Sääksvuori, Compliance Officer hos If. 

Hannele Sääksvuori, Compliance Officer

God styring og ansvarlig forretningspraksis  

– Vårt samfunnsansvar styrer hvordan organisasjonen påvirker samfunnet, miljøet og økonomien. I dette programmet lærer alle medarbeiderne i If-konsernet om de viktigste etiske og praktiske retningslinjene, og hva hver og en av oss må gjøre for at vi sammen skal lykkes – som One Responsible If, sier Victor Kihlström. 

– If har anslått at alle ansatte kommer til å bruke rundt 2,5 timer hver på opplegget. 

Som If-ansatte må vi vite hva som forventes av oss, sier Katarina Rodell Zaar, som er Senior Legal Counsel hos If. 

Katarina Rodell Zaar

Katarina Rodell Zaar

Senior Legal Counsel,
Stockholm

Victor Kihlström

Victor Kihlström

Head of Legal Operations,
Stockholm

Hannele Sääksvuori

Hannele Sääksvuori

Compliance Officer,
Espoo