Hilsen fra konsernsjefen

2021 var på mange måter enda et utfordrende år. Hverdagen var fortsatt preget av covid-19.

IPCC-rapporten fra august, som mange kalte «Code Red for Humanity», viste hvor viktig det er at både privatpersoner og bedrifter tenker på bærekraft og reduserer utslipp i alt vi gjør. 

If har jobbet med bærekraft i mange år, og nå har vi økt både omfanget og ambisjonsnivået. Vi har integrert bærekraft i strategien vår - nå er bærekraft en av de fire stolpene i vårt reviderte strategirammeverk. If er Nordens største skadeforsikringsselskap, og vi vil ta ledelse og sette agendaen for bærekraft i bransjen vår.  

Jeg er ekstra stolt over at vi har integrert miljøpåvirkning og menneskerettigheter i forsikringsvilkårene våre. Vi forventer bærekraftig atferd fra bedriftskundene våre, og de må overholde prinsippene i FNs Global Compact, som inkluderer grunnleggende menneskerettigheter, arbeid, miljø og anti-korrupsjon.  

Jeg tror grunnen til det er at If har en sterk kultur, og vi jobber for å hjelpe kundene våre - også under ekstraordinære omstendigheter.

Morten Thorsrud, Konsernsjef

Et annet viktig skritt er at vi har blitt med i Science Based Targets-initiativet (SBTi), og at vi har forpliktet oss til å sette oss ambisiøse klimamål i tråd med det klimavitenskapen mener er nødvendig for å oppfylle målene i Parisavtalen.  

Ved å ta slike grep håper vi å kunne gå foran med et godt eksempel.  

Jeg er veldig takknemlig for måten de ansatte har håndtert pandemien på. Selv om de har jobbet fra hjemmekontor, har de sørget for at kundene våre har fått den samme gode servicen som tidligere, og de har fortsatt å utvikle tjenestene og tilbudene våre. Jeg tror grunnen til det er at If har en sterk kultur, og vi jobber for å hjelpe kundene våre - også under ekstraordinære omstendigheter. Sammen fokuserer vi på formålet vårt: «Vi gir mennesker den tryggheten de trenger i dag for å kunne forme morgendagen.»  

Som selskap, og i alt vi gjør, skal vi fortsette å bidra aktivt til et mer bærekraftig samfunn.  

Morten Thorsrud 
Konsernsjef, If