Har laget guide for ledere og medarbeidere for å utvikle lederskap

I Ifs arbeid med mangfold, likestilling og inkludering (Diversity, Equity and Inclusion – DEI) har lederne mange oppgaver. En av de viktigste oppgavene er å bygge tillit og kultur og sikre at If er en god arbeidsplass for alle ansatte – uansett hvem de er. For å hjelpe ledere i If, har vi utviklet Leadership Compass.

Leadership Compass er inspirert av Ifs formål og kjerneverdier. Målgruppen er Ifs ledere på alle nivåer, men alle medarbeidere som ønsker å utvikle sitt eget lederskap, oppfordres også til å bruke Leadership Compass.  

Kompasset består av fire prinsipper:  

  1. Få alt til å handle om mennesker 
  2. Hjelp ved å veilede 
  3. Forbedre samarbeidet 
  4. Se fra utsiden og inn 

Ilona Raibikienė, Vilnius, Litauen

Leadership Compass brukes av både nye og erfarne If-ledere. Ilona Raibikienė har base i Vilnius i Litauen og har jobbet hos If i 21 år – nå som Head of Actuary and Data Modelling. For å skape et trygt miljø, ønsker hun nye medarbeidere velkommen med en nysgjerrig tilnærming, og hun bruker Leadership Compass for å inspirere til mer og bedre samarbeid: 

– Jeg starter alltid med å gi nye medarbeidere en grundig innføring. Det er viktig å få profesjonell støtte fra en mentor, men det er også viktig å bruke tid på å bygge tillit. Mennesker er ikke produkter, og vi skal være nysgjerrige på kolleger og nysgjerrige på å etablere relasjoner som skaper energi. Det bidrar til å forene kreftene, slik at vi kan oppnå ting sammen. Ingen taper på å samarbeide – samarbeid fører bare til positive ting, sier Ilona Raibikienė. 

Ilona fremhever fordelene som følger med trygge rammer: 

– Vi tør å diskutere uenigheter, feil og misforståelser. Jevnlige diskusjoner med tilbakemeldinger fører til at vi ikke blir isolerte fra hverandre tross uenigheter. Min tilnærming preges av tillit - jeg tar utgangspunkt i at andre er åpne for ulike synspunkter, sier hun.  

Fabian Miiro, NET Developer

I år har nye .NET-trainees blitt ønsket velkommen til If av .NET-utvikler Fabian Miiro. Fabian har arbeidet hos If siden 2019, og hen jobber ved kontoret i Bergshamra i Sverige. Hen har vært en del av traineeprogrammet helt fra starten, i år som leder, og fremhever hvor viktig det er å oppmuntre de nye If-medarbeiderne til å komme med egne synspunkter og idéer: 

– Jeg ser at et av de viktigste aspektene med dette er å sikre at mennesker vet at synspunktene deres er betyr noe. Derfor gjennomførte vi økter med trainee’ene fra den første uken deres for å finne ut hvordan vi kan utvikle arbeidsmetodene våre. Når trainee’ene føler at ideene deres blir sett og hørt, og at vi gjør noe med det, kommer det mange flere ideer, sier Fabian Miiro.

Fabin Miiro, NET Developer

Hen har også gjort kunnskapsutveksling til en hovedprioritet i traineeprogrammet: 

– Jobben min er å ikke ta plass. Som ny leder har det vært viktig for meg å gi plass til de nye trainee’ene. Av og til planter jeg et frø og lar teamet finne ut hvordan de vil løse det. Jeg er sikker på at alle har kunnskap å dele, så lenge vi lytter, sier Fabian. 

Leadership Compass kort fortalt:

Leadership Compass er et lederskapsverktøy som setter fokus på de viktigste elementene i lederskapet. Det er også et nyttig verktøy når man reflekterer rundt hva lederskap betyr, og hvordan vi kan bruke lederskap til å bidra til Ifs fremtid.  

Leadership Compass består av skriftlige retningslinjer som er tilgjengelige for både ledere og medarbeidere på intranettet. Retningslinjene omtaler, og gir eksempler på, atferd og kultur basert på de fire hovedprinsippene våre, og de gir rom for refleksjoner. 

Ilona Raibikienė

Ilona Raibikienė

Head of Actuary and Data Modelling Unit,
Vilnius

Fabian Miiro

Fabian Miiro

NET Developer,
Stockholm