Forebygger brann og miljøutslipp ved hjelp av data og teknologi

Ifs eksperter hjelper bedriftskunder med å utarbeide rutiner for aktiv skadeforebygging. Slik bidrar de til å beskytte både bedriftene og miljøet rundt. 

Brann er fortsatt den vanligste og mest alvorlige formen for materiell skade som bedrifter opplever. Så mange som en av tre branner i bedrifter forårsakes av elektrisitet. I Finland tilbyr If Safety Academy bedriftskundene sine en unik tjeneste som ble startet fordi man ønsket å utvikle en helhetlig tilnærming til elsikkerhet. I dag er initiativet også en viktig del av Ifs bærekraftsarbeid for å redusere risiko, forebygge utslipp og begrense miljøskader fra bedrifter og industrikunder.  

– If Safety Academy er den eneste enheten som samler inn omfattende informasjon om elsikkerhet. Ved å kartlegge risikoen for elektriske branner kan man identifisere og forebygge de vanligste skadene på eiendom og bygninger, sier Jussi Lehtonen. Lehtonen jobber med skadeforebygging i bedriftsdelen i If i Finland og startet Safety Academy.  

Kartleggingen av risiko for elektriske branner, som ofte kalles termografering, står for rundt 80 prosent av arbeidsoppgavene til Safety Academy. If Safety Academy har systematisk hentet inn data om elektrisk utstyr siden 2013. Det har gitt If muligheten til å studere data over en lengre periode. 

Rundt 4000 kontroller

– Vi har gjennomført rundt 4000 kontroller av brannsikkerhet med søkelys på elektriske branner, noe som inkluderer mer enn 41 000 transformatorstasjoner i drift. Vi samarbeider tett med kundene for å øke deres kunnskap om risikoen for elektriske branner. Som forsikringsselskap kjenner vi kundens virksomhet ekstra godt, og vi kan forstå hvilken risiko som er ekstra farlig for dem, sier Jussi Lehtonen. 

Sikkerhetsgjennomgangen fokuserer spesielt på bedriftens sikringsskap. Grunnen er at sikringsskapet er hjertet i bedriftens strømforsyning, og selv en liten skade på sikringsskapet kan stoppe all produksjon. Elsikkerhet er veldig viktig når man vurderer den totale sikkerheten i en bedrift, men det er få som er klar over det, ifølge Lehtonen, som ønsker å hjelpe kundene med å forstå og forebygge risikoen.  

If Safety Academy samler fakta

Det finnes få sammenlignbare datainnsamlinger eller statistikker om risikoen for elektrisk brann. Det er også en utfordring at mindre, elektriske branner og alvorlige nestenulykker sjelden undersøkes eller rapporteres i samme grad. Manglende informasjon kan føre til en falsk følelse av trygghet rundt de aktuelle risikoene.  

If Safety Academy samler fakta om elsikkerheten i Finland og bruker statistikken til å avdekke om hendelser er større, nasjonale fenomen eller enkelttilfeller. Myndigheter, partnere og utstyrsprodusenter informeres om risikoene som avdekkes. Resultatene har stor samfunnsbetydning, ettersom det er vanskelig å ignorere faktaene som samles inn. Kunnskap gir dermed mulighet til å påvirke utviklingen og øke sikkerheten. 

Prosessen til Safety Academy har blitt utviklet slik at den kan utvides for å inkludere kartlegging av andre viktige sikkerhetsrisikoer i bedriftsmiljøet, som for eksempel rundt sikkerheten på arbeidsplassen. 

Jussi Lehtonen

Jussi Lehtonen

Loss Prevention Manger,
Safety Academy, Pori