Bærekraftsarbeidet tar aldri slutt

– Vi har tatt et stort sprang med bærekraftsarbeidet vårt i If. Nå er bærekraft integrert i Ifs strategi, organisasjon og drift, sier Philip Thörn, Head of Sustainability i If. 

Philip Thörn har vært Head of Sustainability i If i fire år. Han er hovedpersonen bak utviklingen av Ifs bærekraftsarbeid, og han samarbeider tett med ledere og ansatte i hele If på tvers av forretningsområder, land og ansvarsområder.

2021 har vært et begivenhetsrikt år. Hva er dine tre favoritt-tiltak?

Aller først integreringen av bærekraft i forsikringsvilkårene for bedriftskunder. Nå krever vi at kundene våre overholder prinsippene i FNs Global Compact, uavhengig av om kundene er en del av Global Compact selv. Responsen har vært overveldende, siden vi er det første forsikringsselskapet i Norden som integrerer bærekraft i vilkårene på denne måten (les mer på side 27). 

Min andre personlige favoritt er at If har forpliktet seg til Science Based Targets-initiativet (SBTi). Vi skal sette vitenskapsbaserte klimamål både for oss selv og for håndtering av skadeoppgjør og investeringer. Dette er en ambisiøs satsing og viser at vi er klare til å gjøre en innsats for klimaet (les mer på side 67). 

Det tredje høydepunktet er Ifs Leadership Compass. Veiledningen inneholder konkrete verktøy som gjør at lederne våre kan skape en enda mer likestilt, mangfoldig og inkluderende arbeidsplass (les mer på side 48). 

Og hva gleder du deg til neste år?

Naturligvis å kunne holde en fysisk kopi av Ifs bærekraftsrapport for 2021.

Men for å være mer alvorlig er det fint å se at interessen for bærekraftspørsmål øker hos de ansatte. Fokus fremover er å gjøre det enklere å engasjere seg og å styrke den interne kommunikasjonen. Vi skal også utvikle konkrete klimamål og integrere bærekraft enda mer i virksomheten. 

Hvis vi ser på bærekraft på overordnet nivå, hvilke trender har du lagt merke til? 

Det er gledelig å se den generelle endringen i hvordan bedrifter arbeider med bærekraft. For bare noen år siden hadde de fleste bedrifter størst fokus på compliance og hvordan de kunne løse bærekraftsrisikoer. Mens nå er ambisiøse bedrifter modigere og har dessuten fokus på mulighetene som bærekraft medfører. 

Jeg er veldig glad og stolt over bærekraftsarbeidet vårt i 2021.

Philip Thörn, If’s Head of Sustainability

Har listen for bedrifters bærekraftsarbeid også blitt lagt høyere med nye lover og forskrifter?    

Ja. De juridiske kravene blir strengere, og de kommer til å bli enda strengere de neste årene, med for eksempel rapporteringsdirektivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) og klassifiseringsforskriften. Uavhengig av de juridiske kravene mener jeg rapporten er et godt verktøy for å se tilbake på arbeidet vi har utført sammen med de forskjellige delene av organisasjonen. Jeg håper dere setter pris på å lese om det. 

Hvis du skal oppsummere: Hva føler du etter 2021?

Jeg er veldig glad og stolt over bærekraftsarbeidet vårt i 2021, på den måten var det et fantastisk år. Nå er bærekraft et av de fire fundamentene i Ifs strategi, vi har en intern bærekraftsorganisasjon og vi har tatt viktige grep for å integrere bærekraft i kjernevirksomheten vår. Men vi blir naturligvis aldri ferdige – vi kan alltid gjøre mer. Bærekraftsarbeidet tar aldri slutt. 

Philip Thörn,
Head of Sustainability